Μειώθηκε το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων των ΚΕΠ

Μισή ώρα νωρίτερα θα κλείνουν τα Κέντρα Εξυπηρέτησης πολιτών τόσο τις καθημερινές όσο και το Σάββατο. Σύμφωνα με την τροποποίηση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης το ωράριο λειτουργίας των ΚΕΠ διαμορφώνεται ως εξής: Δευτέρα ως και Παρασκευή από 8.00 π.μ. έως 7.30 μ.μ. και το Σάββατο από 8.00 π.μ. έως 1.30 μ.μ.»

Σύμφωνα με την σχετική απόφαση τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) των Δήμων,, στα οποία υπηρετούν τρεις (3) και περισσότεροι μόνιμοι υπάλληλοι του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή προσωπικό άλλου κλάδου ή ειδικότητας του Δήμου, ή με συμβάσεις τις οποίες εγκρίνει το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, λειτουργούν για την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων «από Δευτέρα ως και Παρασκευή από 8.00 π.μ. έως 7.30 μ.μ. και το Σάββατο από 8.00 π.μ. έως 1.30 μ.μ.»

Το προσωπικό των ΚΕΠ αυτών απασχολείται μέχρι σήμερα από Δευτέρα έως και Παρασκευή από 07.30 έως 20.00 και το Σάββατο από 08.00 έως 14.00.

Η κατανομή των εργαζομένων κατά τη διάρκεια του ημερήσιου ωραρίου εργασίας του προηγούμενου εδαφίου γίνεται ως εξής:

Οι δύο εργάζονται σε πρωινή βάρδια από 07.30 έως 14.00.

Ο ένας, εκ περιτροπής, εργάζεται σε απογευματινή βάρδια από 13.30 έως 20.00.

Το Σάββατο εργάζεται ο ένας, εκ περιτροπής, από 08.00 έως 14.00.

dramini.gr

 

Tags: