Εκλογές στον Γ.Σ Δόξα Δράμας

Το Δ.Σ. του Γ.Σ. «ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ» συγκαλεί στις 28-07-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00

Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του.

Η συνέλευση θα γίνει στην κερκίδα της Θύρας Β του γηπέδου  (Επισήμων) με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Διοικητικός Απολογισμός από 1-1-2020 έως 31-12-2020
  2. Οικονομικός Απολογισμός από 1-1-2020 έως 31-12-2020
  3. Προϋπολογισμός 2021
  4. Ανάγνωση έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής για την περίοδο από 01-01-2020 έως 31-12-2020
  5. Έγκριση ενεργειών και πράξεων του Δ.Σ. και απαλλαγή των μελών του από τις ευθύνες
  6. Τροποποίηση του Καταστατικού του Συλλόγου
  7. Αρχαιρεσίες του Γ.Σ.
  8. Διάφορα Θέματα