Δήμος Παγγαίου: Έρευνα κινητικότητας για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας κότητας του Δήμου Παγγαίο

Την συμμετοχή των πολιτών στον σχεδιασμό για την υλοποίηση των έργων που θα γίνουν στο πλαίσιο του Σ.Β.Α.Κ (Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας) ζητά η Δημοτική Αρχή Παγγαίου.

Ο Δήμος Παγγαίου ανήκει στους 162 Δήμους της χώρας που λαμβάνουν χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο με σκοπό την εκπόνηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Στο πλαίσιο αυτό η δημοτική αρχή  έχοντας θέσει ως προτεραιότητα την βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων του δήμου, μεταξύ άλλων, επιχειρεί την υλοποίηση κυκλοφοριακών παρεμβάσεων

Η συμμετοχή και η διαρκής ενημέρωση των πολιτών και φορέων αποτελούν βασική επιδίωξη σε όλα τα στάδια υλοποίησης του ΣΒΑΚ, από τη φάση ανάπτυξης μέχρι τη διαδικασία υλοποίησης. Μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες διαβούλευσης θα προκύψουν οι προτάσεις και παρατηρήσεις κατοίκων και φορέων σχετικά τόσο με τα προβλήματα και την υφιστάμενη κατάσταση όσο και με τις προκαταρκτικές προτάσεις μετέπειτα.

Στο πλαίσιο αυτό διενεργείται έρευνα κινητικότητας και χαρακτηριστικών των μετακινήσεων με σκοπό να αποτυπωθεί το προφίλ των καθημερινών μετακινήσεων των πολιτών, να εντοπιστούν προβλήματα κινητικότητας και να καταγραφούν ιδέες και λύσεις για τη βελτίωση των συνθηκών μετακίνησης στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Παγγαίου.

Το κάλεσμα στους Δημότες

Με τη συμμετοχή μας συμβάλουμε όλοι στην επίλυση των κυκλοφοριακών προβλημάτων του Δήμου μας και στη βιώσιμη ανάπτυξη!

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διαρκεί 5 λεπτά και μπορείτε να το βρείτε:

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αφορά άτομα ηλικίας άνω των 15 ετών.

Η έρευνα θα διαρκέσει μέχρι την Δευτέρα  21 Ιουνίου 2021.