Δήμος Δράμας: Μετ’ εμποδίων ο προϋπολογισμός του 2020 – “Απλή διαχειρίστρια” η Δημοτική αρχή

Με βασικό θέμα τον προϋπολογισμό το Δήμου Δράμας για το 2020, που ήρθε με μεγάλη καθυστέρηση, συνεδρίασε χθες το Δημοτικό Συμβούλιο.

Στην αρχή της συνεδρίασης ανακοινώθηκαν στον σώμα τα οικονομικά στοιχεία του Δήμου του 2018 (απολογισμός),  με εισηγητή του θέματος τον Ι. Εφραιμίδη, ο οποίος έκανε λόγο για άριστη οικονομική κατάσταση του Δήμου.

Οι επικεφαλής των αντιπολιτευτικών παρατάξεων παραδέχθηκαν βέβαια την λογιστική αποτύπωση, που έκανε η οικονομική υπηρεσία, κατηγόρησαν όμως την Δημοτική Αρχή, ότι δεν είναι αποτελεσματική, δεν έχει όραμα, δεν πετυχαίνει τους στόχους που η ίδια βάζει και λειτουργεί ως απλός διαχειριστής. Την λογιστική αποτύπωση υπερψήφισαν όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι εκτός των Μήτρου και Καλαϊδόπουλου που ψήφισαν όχι και παρών.

Προϋπολογισμός 2020  /  Αβεβαιότητα ως προς την υλοποίηση έργων

Στην εισήγησή του για τον προϋπολογισμό ο κ Εφραιμίδης αναφέρθηκε στα επί μέρους στοιχεία και μεταξύ άλλων είπε: « ο προϋπολογισμός θα πρέπει να είναι ο σχεδιασμό του Δήμου για το επόμενο έτος, όσο μπορεί να υπάρχει σχεδιασμός με τις παρούσες οικονομικές συνθήκες και τις συνεχείς αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο».

Τελικά ο προϋπολογισμός που έφερε η δημοτική αρχή, πήρε 12 ΝΑΙ 1 όχι (Μήτρου) και 1 παρόν (Καλαϊδόπουλος). Οι 15 των τριών άλλων παρατάξεων της αντιπολίτευσης ψήφισαν την εναλλακτική πρόταση που κατέθεσαν και αφορούσε κυρίως την ΔΕΚΠΟΤΑ που η χρηματοδότηση της  φέτος δεν θα υπερβαίνει τα 300.000€.

Η εναλλακτική πρόταση των αντιπολιτεύσεων σχετικά με την ψήφιση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2020,που κατατέθηκε και εγκρίθηκε, αναφέρει τα εξής:

Εναλλακτική Πρόταση των: Κυριάκου Χαρακίδη, Τσιαμπούση Αλέξανδρου, Ηλιόπουλου Στέργιου

«Ψήφιση Προϋπολογισμού και Πίνακα Στοχοθεσίας του Δήμου Δράμας οικ. έτους 2020», η οποία διαφοροποιείται από την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στα εξής σημεία:

  • Μείωση του ποσού στον Κωδικό 00.6738.01 «Χρηματοδότηση ετήσιου προγράμματος δράσης νέας ενιαίας κοινωφελούς επιχείρησης ‘ΔΕΚΠΟΤΑ’, και αντί της πρότασης της Οικονομικής Επιτροπής για χρηματοδότηση με το ποσό των 800.000 €,εναλλακτική πρόταση για χρηματοδότηση με το ποσό των 300.000
  • Αύξηση 150.000 €στον Κωδικό 15.6471.01 «Έξοδα πολιτιστικών εκδηλώσεων», και αντί της πρότασης της Οικονομικής Επιτροπής για χρηματοδότηση με το ποσό των 4.000 €,εναλλακτική πρόταση για χρηματοδότηση με το ποσό των 154.000
  • Αύξηση 2.000 € στον Κωδικό 15.6473.01 «Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων», και αντί της πρότασης της Οικονομικής Επιτροπής για χρηματοδότηση με το ποσό των 15.000 €,εναλλακτική πρόταση για χρηματοδότηση με το ποσό των 17.000
  • Αύξηση 8.000 € στον Κωδικό 15.6473.02 «Οργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων», και αντί της πρότασης της Οικονομικής Επιτροπής για χρηματοδότηση με το ποσό των 1.500 €,εναλλακτική πρόταση για χρηματοδότηση με το ποσό των 9.500
  • Δημιουργία νέου Κωδικού 15.6471.02 «Δαπάνες διοργάνωσης Ονειρούπολης 2020-2021» και χρηματοδότηση με το ποσό των 340.000

Η πρόταση περιορίζει την επιχορήγηση της ΔΕΚΠΟΤΑ κατά 500.000 €, καθώς βούληση των δημοτικών συμβούλων που καταθέτουν την εναλλακτική πρόταση είναι η διοργάνωση της Ονειρούπολης2020-2021, καθώς και των πολιτιστικών, κοινωνικών και αθλητικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτωνπου διοργανώνονταν από τη ΔΕΚΠΟΤΑ, να γίνει από τον Δήμο Δράμας.

Το ανωτέρω ποσό των 500.000 €κατανέμεται σε τρεις υπάρχοντες και έναν νέο Κωδικό, ως εξής:

Α. 160.000€ σε τρεις υπάρχοντες κωδικούς:

  • 150.000 € στον Κωδικό 15.6471.01 «Έξοδα πολιτιστικών εκδηλώσεων», και αντί της πρότασης της Οικονομικής Επιτροπής για χρηματοδότηση με το ποσό των 4.000 €,που αυξάνεται και ανέρχεται στο ποσό των 154.000
  • 2.000 € στον Κωδικό 15.6473.01 «Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων», και αντί της πρότασης της Οικονομικής Επιτροπής για χρηματοδότηση με το ποσό των 15.000 €,που αυξάνεται και ανέρχεται στο ποσό των 17.000
  • 8.000 € στον Κωδικό 15.6473.02 «Οργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων», και αντί της πρότασης της Οικονομικής Επιτροπής για χρηματοδότηση με το ποσό των 1.500 €,που αυξάνεται και ανέρχεται στο ποσό των 9.500

Β. 340.000€ σε έναν νέο κωδικό:

    • 6471.02 «Δαπάνες διοργάνωσης Ονειρούπολης 2020-2021» και χρηματοδότηση με το ποσό των 340.000

Με την προτεινόμενη πρόταση παραμένει ισοσκελισμένος ο Προϋπολογισμός και παρακαλείται η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Δράμας για την έκδοση τωνεγγράφων που προβλέπονται στην παρ. 9 του άρθρου 77του ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το αρ. 12 παρ.1.β. του ν. 4623/2019.

ΔΕΚΠΟΤΑ

Κατά την συζήτηση του θέματος εντύπωση προκάλεσε το μεγάλο κονδύλι πάνω από 2.000.000€ που προϋπολόγισε η ΔΕΚΠΟΤΑ για το 2020 και όπως τόνισε ο κ. Κλαϊδόπουλος « δεν μπορεί να έχουμε δώσει 2εκ και η ΔΕΚΠΟΤΑ να χρωστάει αυτήν την στιγμή στους πάντες και τα πάντα».

– Επίσης μεγάλη εντύπωση έκανε το ποσό των χορηγιών που προϋπολογίζει ο πρόεδρος της ΔΕΠΟΤΑ Λ. Καλλινικίδης. Όπως αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο Δημοτικό Συμβούλιο, έχει «κατοχυρώσει»  χορηγίες ύψους 230.000€ για την προσεχή διοργάνωση της Ονειρούπολης, προκαλώντας σχόλια και πολλά ερωτηματικά, καθώς μέχρι σήμερα οι χορηγίες κυμαίνονταν στις 30.000 €.

dramini.gr