Από το 2025 μειώνεται ο ΦΠΑ σε νησιά- Θάσος και Σαμοθράκη στην λίστα

Τη δυνατότητα από το 2025 η Ελλάδα να εφαρμόσει μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά αλλά και σε σειρά ακόμα αγαθών και υπηρεσιών που έχουν σχέση με την υγεία, την αγροτική παραγωγή, την ψηφιακή τεχνολογία και την πράσινη ενέργεια δίνει η δημοσίευση της νέας οδηγίας της Ε.Ε. για την τροποποίηση των συντελεστών ΦΠΑ. Είχε προηγηθεί  για τον εκσυγχρονισμό των κανόνων που διέπουν τους συντελεστές ΦΠΑ.

Οι νέοι κανόνες δίνουν μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη-μέλη καθώς θα μπορούν να εφαρμόσουν μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ σε μεγαλύτερο αριθμό προϊόντων. Με την εφαρμογή των κανόνων, οι χώρες-μέλη θα μπορούν για πρώτη φορά να απαλλάσσουν από τον ΦΠΑ ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες οι οποίες κρίνεται ότι καλύπτουν βασικές ανάγκες.

Στην περίπτωση της Ελλάδας, οι νέοι κανόνες ανοίγουν το δρόμο για εφαρμογή συντελεστών χαμηλότερους έως και 30% από τους αντίστοιχους συντελεστές που εφαρμόζονται στην ηπειρωτική χώρα, στα νησιά στους νομούς Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου, Κυκλάδων και στα νησιά Θάσος, Βόρειες Σποράδες, Σαμοθράκη και Σκύρο.