Αντιδρά η ΠΟΕ-ΟΤΑ στην διεύρυνση του ωραρίου των ΚΕΠ

Με νέο ωράριο και χωρίς ραντεβού λειτουργούν από σήμερα τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.

  • Από Δευτέρα έως Παρασκευή από 07:30 π.μ. έως 20:00 και με ώρες εξυπηρέτησης κοινού από 8:00 έως 19:30
  • Σάββατο από 08:00 π.μ. έως 14:00 και με ώρες εξυπηρέτησης κοινού από 08:00 π.μ.

Εξυπηρέτηση κοινού

Η εξυπηρέτηση των πολιτών μπορεί να πραγματοποιηθεί για το σύνολο των διαδικασιών που διεκπεραιώνονται από τα ΚΕΠ χωρίς ραντεβού. Η είσοδος εντός των καταστημάτων ΚΕΠ πραγματοποιείται τηρουμένων των κατά περίπτωση ισχυόντων μέτρων προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις χωρικές συνθήκες εκάστου ΚΕΠ. Για το λόγο αυτό και με ευθύνη του Προϊσταμένου, θα πρέπει να αναρτηθεί σε εμφανές σημείο στην είσοδο του καταστήματος καρτέλα όπου θα αναγράφεται ο μέγιστος αριθμός ατόμων που επιτρέπεται να εξυπηρετούνται ταυτόχρονα εντός του καταστήματος.

Με ανακοίνωσή της η ΠΟΕ-ΟΤΑ τονίζει μεταξύ άλλων ότι:

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης λειτούργησε αγνοώντας και αδιαφορώντας πλήρως για τα πλείστα προβλήματα που υπάρχουν στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και έχουν επισημανθεί πολλάκις στην πολιτική ηγεσία, χωρίς να έχει γίνει τίποτα μέχρι σήμερα, όπως οι τεράστιες ελλείψεις του στελεχιακού δυναμικού, οι αυξημένες αρμοδιότητες που έχουν εκχωρηθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), η επιθετικότητα την οποία επιδεικνύουν οι πολίτες (έχουν επισημανθεί πολλά περιστατικά) θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια, ακόμη και την ίδια την ζωή πολλές φορές των υπαλλήλων, και βεβαίως οι κίνδυνοι από την πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19), η οποία λαμβάνει και πάλι διαστάσεις όπως κυβερνητικοί παράγοντες επισημαίνουν. Πολλά Κ.Ε.Π. δηλώνουν πώς είναι αδύνατον να λειτουργήσουν με διευρυμένο ωράριο και πάλι.

  Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καλεί το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και κάθε συναρμόδιο Υπουργείο, όπως το Εσωτερικών, στην απόσυρση της εγκυκλίου που επαναφέρει το διευρυμένο ωράριο στα Κ.Ε.Π. και δηλώνει πώς αυτό πρέπει να επανεξεταστεί όταν έχει προηγουμένως επιλυθεί το μείζον πρόβλημα της υποστελέχωσης τους. Δεν είναι δυνατόν  το υπάρχον προσωπικό να ανταποκριθεί σε ένα διευρυμένο ωράριο, όταν το τελευταίο έτος έχει ανατεθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) τεράστιος όγκος νέων αρμοδιοτήτων και διεκπεραιώσεων που καθιστούν επιτακτική την ανάγκη άμεσων προσλήψεων προσωπικού εκπαιδευμένου και πλήρως καταρτισμένου.

  Επιβάλλεται επίσης, πριν η κυβέρνηση και τα αρμόδια Υπουργεία αποφασίσουν για το διευρυμένο ωράριο να εγγυηθούν την ασφάλεια των εργαζομένων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). Κανένα μέτρο μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να μην έρχονται αντιμέτωποι με την επιθετική συμπεριφορά, τις απειλές και τις ύβρεις εξαγριωμένων πολιτών, όπως επίσης δεν έχουν αναληφθεί πρωτοβουλίες και μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από την διασπορά του κορωνοϊού (COVID-19) εντός των Κ.Ε.Π., που θα αρχίσουν να συνωστίζονται από την ακύρωση των ραντεβού τα οποία ίσχυαν έως τώρα.