Ξεκινά άμεσα η διαδικασία για τη λύση και εκκαθάριση της ΔΕΚΠΟΤΑ

 

Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Δράμας η πρόταση της δημοτικής παράταξης «πόλη+ζωή» για λύση και εκκαθάριση της ΔΕΚΠΟΤΑ ,

Την πρόταση υπερψήφισε η παράταξη της Δημοτικής Αρχής ενώ διαφώνησε –χωρίς ουσιαστικές προτάσεις όπως τονίζει η “πόλη+ζωή” – η παράταξη project

Δελτίο Τύπου

Η δημοτική μας παράταξη, «πόλη + ζωή», από τη θέση της στην αντιπολίτευση, με ωριμότητα και συνέπεια συνεχίζει να καταθέτει και να υποστηρίζει προτάσεις που δίνουν λύσεις σε σημαντικά ζητήματα, ξεμπλοκάρουν θέματα που έχουν τελματώσει και οδηγούν σε αδιέξοδα και δυσλειτουργίες και συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία του Δήμου προς το συμφέρον της Δράμας και των Δραμινών.

Αυτό κάναμε για μια ακόμη φορά, στη συζήτηση του Προϋπολογισμού του Δήμου Δράμας, όπου καταθέσαμε την εναλλακτική μας πρόταση.

Η κατάθεση της εναλλακτικής μας πρότασης αφορούσε μόνο την χρηματοδότηση της ΔΕΚΠΟΤΑ μέχρι την λύση της και την αντιμετώπιση της μισθοδοσίας των υπαλλήλων τόσο πριν όσο και μετά την λύση της επιχείρησης καθώς και την ενίσχυση των κοινωνικών δαπανών του Δήμου.

Βέβαια διευκρινίζουμε ότι η πολιτική διαφωνία μας με τον Προϋπολογισμό του 2021, όπως έχει καταρτιστεί στο σύνολό του, συνεχίζει να υφίσταται.

Την πρόταση της παράταξής μας έκανε αποδεκτή και η δημοτική αρχή και ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, αφού διαφώνησε, χωρίς ουσιαστικές αντιρρήσεις ή αντιπροτάσεις, η παράταξη Πρότζεκτ 2020, συνεχίζοντας τον στείρο και μοναχικό δρόμο που έχει επιλέξει να ακολουθεί τον τελευταίο καιρό.

Μετά την υπερψήφιση της πρότασής μας και από την δημοτική αρχή, συμφωνήθηκε να ξεκινήσει άμεσα και με διαπαραταξιακή συνεννόηση η διαδικασία για τη λύση και εκκαθάριση της ΔΕΚΠΟΤΑ, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί σε τρεις μήνες. Επίσης, με την πρότασή μας αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά η μισθοδοσία των υπαλλήλων της ΔΕΚΠΟΤΑ και έως ότου κλείσει η δημοτική επιχείρηση αλλά και μετά το κλείσιμό της.

Μας τιμά ιδιαίτερα που για μια ακόμη φορά, μετά την αποδοχή της πρότασής μας για μείωση των δημοτικών τελών κατά 10%, γίνεται και πάλι αποδεκτή από τη δημοτική αρχή η δική μας εναλλακτική πρόταση.

Συνεχίζουμε στον δρόμο της συνεννόησης και της λύσης των προβλημάτων, όπως κάναμε και ως δημοτική αρχή. Ελπίζουμε σύντομα να γίνει κατανοητό από όλους ότι αυτός είναι ο μόνος δρόμος για να προχωρήσουμε με αισιοδοξία σε ένα καλύτερο αύριο για τη Δράμα μας.

Γιατί καταψήφισε τον προϋπολογισμό η «πόλη+ζωή»

 

Παρατηρήσεις στα ΕΣΟΔΑ

Στα έσοδα από ακίνητη περιουσία θα εισπραχθεί μόλις το 67,9 % του προβλεπόμενου ποσού στον Προϋπολογισμό του 2020. Πολλά ακίνητα του Δήμου παραμένουν αδικαιολόγητα ξενοίκιαστα για μεγάλα χρονικά διαστήματα και υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση και ολιγωρία στην είσπραξη των οφειλόμενων ενοικίων.

Στα ανταποδοτικά τέλη θα εισπραχθεί το 94,6%, που είναι πολύ υψηλό και δικαιολογεί τη μείωση των τελών για το 2021, αφού έχουν μειωθεί και οι αντίστοιχες δαπάνες στην υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (εγγεγραμμένα 5.721.854 θα δαπανηθούν 5.160.472 και εγγράφεται για 2021 ποσό 5.086.215.

Από τα 5.174.286 βεβαιωθέντα έσοδα από παρελθόντα έτη, εισπράχθηκαν το 2020 μόνο 158.989 (3%). Επομένως, πολλά περισσότερα μπορούν να γίνουν.

Οι έκτακτες επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες το 2020 ήταν αυξημένες κατά 385.000 από το προβλεπόμενο ποσό στον Προϋπολογισμό του 2020. Επομένως, πολλά περισσότερα θα μπορούσαν να γίνουν.

Παρατηρήσεις στα ΕΞΟΔΑ

Με εγγεγραμμένα στον Προϋπολογισμό 2020 έργα ύψους 13.880.563 προσδοκάται ότι θα εκτελεστούν έργα ύψους 1.559.646 (11,2% παραγωγικότητα) και εγγράφονται 18.762.583 που με τον ρυθμό αυτής της δημοτικής αρχής δεν πρόκειται να τα εκτελεστούν ούτε σε 10 χρόνια. Ο Δήμος Δράμας αποτελεί το χειρότερο παράδειγμα παραγωγικότητας και ανάπτυξης.

Για τις Μελέτες αντίστοιχα με εγγεγραμμένο στον Προϋπολογισμό 2020 ποσό 539.744 προσδοκάται ότι θα πραγματοποιηθούν μελέτες ύψους 41.762 (7,7 παραγωγικότητα).

Αυτές είναι οι σημαντικότερες διαπιστώσεις-παρατηρήσεις για τον Προϋπολογισμό του 2021. Είναι πολύ μακριά από αυτό που θα θέλαμε για τον Δήμο μας.

Επομένως, καταψηφίζουμε τον Προϋπολογισμό.

Η κατάθεση εναλλακτικής πρότασης από μέρους μας, την οποία και θα ψηφίσουμε στο δημοτικό συμβούλιο, δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε με τον Προϋπολογισμό όπως θα διαμορφωθεί, εφόσον ψηφιστεί η πρότασή μας. Είμαστε υποχρεωμένοι να καταθέσουμε εναλλακτική πρόταση για να σταματήσει η χρηματοδότηση της ΔΕΚΠΟΤΑ, που πρέπει να κλείσει και να μεταφερθούν οι υπάλληλοι στον Δήμο, όπως έχει ήδη αποφασίσει το δημοτικό συμβούλιο. Γι’ αυτόν και μόνο τον λόγο καταθέτουμε και ψηφίζουμε την εναλλακτική μας πρόταση. Η διαφωνία μας με τον Προϋπολογισμό όπως έχει καταρτιστεί, συνεχίζει να υφίσταται.

Η εναλλακτική μας πρόταση είναι η εξής:

  1. Μείωση κατά 250.000 του ποσού στον κωδικό 00.6738.01 «Χρηματοδότηση ετήσιου προγράμματος δράσης νέας ενιαίας κοινωφελούς επιχείρησης ΔΕΚΠΟΤΑ» από 300.000,00 σε 50.000,00
  2. Αύξηση του ποσού στον κωδικό 15.6471.01 «Έξοδα πολιτιστικών εκδηλώσεων» κατά 100.000, από 4.000,00 σε 104.000,00
  3. Αύξηση του ποσού στον κωδικό 15.6481.02 «Προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης σίτισης) για τη λειτουργία του κοινωνικού παντοπωλείου» κατά 50.000, από 92.007,99 σε 142.007,99
  4. Εγγραφή ποσού 50.000,00 στον κωδικό 15.6481.03 «Πρόγραμμα σίτισης απόρων», που είναι μηδενικό για το 2021
  5. Αύξηση του ποσού στον κωδικό 00.6715.01 «Επιχορήγηση Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας» κατά 50.000, από 1.100.000,00 σε 1.150.000,00

 

Η αύξηση στον κωδικό 15.6471.01 «Έξοδα πολιτιστικών εκδηλώσεων» κατά 100.000 είναι για να υπάρχει η δυνατότητα, με αναμόρφωση μετά το κλείσιμο της ΔΕΚΠΟΤΑ, μεταφοράς ποσών στους κωδικούς για τη μισθοδοσία των υπαλλήλων που θα μεταφερθούν στο Δήμο.

Οι αυξήσεις κατά 50.000 στους κωδικούς 15.6481.02 «Προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης σίτισης) για τη λειτουργία του κοινωνικού παντοπωλείου» και 15.6481.03 «Πρόγραμμα σίτισης απόρων» είναι για να αυξηθούν οι κοινωνικές παροχές προς τους δημότες που αντιμετωπίζουν πρόσθετα προβλήματα λόγω covid 19.

Η αύξηση στον κωδικό 00.6715.01 «Επιχορήγηση Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας» κατά 50.000, είναι επειδή η χρηματοδότηση δεν καλύπτει τον Προϋπολογισμό δαπανών του ΝΠΔΔ.