Συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δράμας- Δραμινά μάρμαρα και Τουρισμός

Η  Αξιοποίηση – χρήση για εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ή    περιβαλλοντική αποκατάσταση παλαιών ανενεργών λατομείων , αλλά και η  Δημιουργία μαρμάρινου Θεάτρου κατά τα αρχαία πρότυπα κατά προτίμηση σε παλαιό λατομικό χώρο εξετάστηκαν στην τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης Δράμας στην οποία ήταν παρούσα η πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας- Θράκης  Ιουλία  Χαϊδά.

Εξετάστηκαν επίσης οι  δυνατότητες  για Συγχρηματοδοτήσεις μεγάλων έργων μέσω ΣΔΙΤ, αλλά και η  χρηματοδότηση στο πλαίσιο της Κοινωνικής Εταιρικής Ευθύνης σημαντικών μελετών που θα φέρουν πολλαπλάσιας  αξίας έργα στο νομό.

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Δράμας κ. Μαμσάκος:

« Ήταν πολύ  ουσιαστική και ενδιαφέρουσα  η συνάντηση  με την Προέδρο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Μαρμάρου  Ιουλία  Χαϊδά.  Ως πρόεδρος της τουριστικής επιτροπής της ΚΕΔΕ, έχω αναλάβει  συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και σύντομα θα έχουμε θετικές εξελίξεις. Τόνισα στην Πρόεδρο ότι θα είμαι   αρωγός  για  την  επίλυση θεσμικών θεμάτων με αιχμή την τουριστική ανάπτυξη και όχι μόνο. Στην Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης  Δράμας  συνεργαζόμαστε άριστα, ανταλλάσσουμε πρακτικές, τεχνογνωσία και πολιτικές, που θα ωφελήσουν και στον τουριστικό τομέα την πόλη μας, το Νομό μας.