“Πόλη+Ζωή” : Η Δημοτική Αρχή προσπαθεί να συγκαλύψει μία παρανομία.

Η “Πόλη+Ζωή” επανέρχεται στο ζήτημα της απευθείας ανάθεσης έργων ύψους 29.000€ από την Δημοτική Αρχή στον αδελφό του Αντιδημάρχου κ. Εφραιμίδη-μάλιστα ο ίδιος υπέγραψε- μετά και την καθυστέρηση από την Αποκεντρωμένη να ολοκληρώσει τον έλεγχο παρόλο που πέρασαν 8 μήνες.
Τι καταγγέλλει η “πόλη+ζωή”
Η Δημοτική Αρχή Δράμας προσπαθεί για τη συγκάλυψη της παρανομίας !!!
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, εδώ και 8 μήνες, ακόμη … ερευνά την υπόθεση !!!
Ευθύνες υπάρχουν και θα αποδοθούν !
Ήταν Δεκέμβρης του 2021 όταν αποκαλύφθηκαν από την παράταξή μας οι απευθείας αναθέσεις του αντιδημάρχου Εφραιμίδη στον αδερφό του.
Η απάντηση τότε ήταν … ότι δεν γνώριζαν πως η απευθείας ανάθεση από αδερφό σε αδερφό είναι παράνομη !!! Δεν γνώριζαν ότι η διαχείριση των οικονομικών του Δήμου Δράμας δεν είναι οικογενειακή υπόθεση !!!
Ακολούθησαν διάφορες προσπάθειες για να υποτιμηθεί το μέγεθος της παρανομίας, όπως ανάκληση των αποφάσεων ανάθεσης που όμως είχαν εκτελεστεί στο σύνολό τους ή εν μέρει και έγγραφα προθέσεων δωρεάς στο δήμο του αντικειμένου των αναθέσεων που είχε ήδη πραγματοποιηθεί.
Μετά από 8 μήνες κλήθηκε πρόσφατα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δράμας να ακυρώσει τις συμβάσεις ανάθεσης από αδερφό σε αδερφό και να αποδεχθεί ως δωρεές το αντικείμενο των αναθέσεων που είχε ήδη πραγματοποιηθεί.
Πρόκειται για μια στρεβλή και «θολή» διαδικασία που γίνεται για να συγκαλυφθεί η καταφανής παρανομία ανάθεσης από αδερφό σε αδερφό, η οποία συντελέστηκε από τη στιγμή που μπήκαν οι υπογραφές και καταρτίστηκαν συμβάσεις και εκ των υστέρων δεν συγκαλύπτεται με κανένα τρόπο.
Τα εύλογα ερωτήματα που τίθενται και αποκαλύπτουν τις προθέσεις της δημοτικής αρχής του κ. Μαμσάκου είναι:
Πώς ακυρώνεται μια σύμβαση βασισμένη σε απόφαση που έχει ανακληθεί και πώς έχει εκτελεστεί ολόκληρη ή εν μέρει;
Πώς μπορούν να γίνουν αποδέκτες δωρεές που δεν περιγράφονται συγκεκριμένα και με ακρίβεια (δωρίζεται στο δήμο η παροχή υπηρεσιών στο βαθμό που έχει εκτελεστεί!!!) ;
Οι εκ των υστέρων δωρεές δεν ακυρώνουν την παρανομία ούτε αποκαθιστούν την «ηθικής τάξη». Η παρανομία δεν παύει να υφίσταται, επειδή – μετά την αποκάλυψή της – δωρίζονται οι παρασχεθείσες υπηρεσίες.
Όταν κάποιος κλέβει και τον πιάνουν δεν αθωώνεται αν επιστρέψει τα κλεμμένα.
Όσο για την ‘αδυναμία’ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης να ολοκληρώσει τον έλεγχο, παρότι παρήλθαν 8 μήνες, είναι κάτι που μας βάζει σε περιέργεια και περιμένουμε απαντήσεις.
Ευθύνες υπάρχουν και θα αποδοθούν