Πρόγραμμα φύλαξης περιαστικών δασυλλίων του Νομού Δράμας από 1η Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου.

Πρόγραμμα περιφρούρησης-φύλαξης περιαστικών δασυλλίων του Νομού Δράμας από εθελοντικές ομάδες για προστασία από δασικές πυρκαγιές
Σύμφωνα με απόφαση της αντιπεριφέρειας Δράμας συγκροτήθηκαν ομάδες περιφρούρησης και προστασίας των ευαίσθητων περιαστικών δασυλλίων του Νομού  από τις εθελοντικές ομάδες που είναι ενταγμένες στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και της Οικολογικής Κίνησης. Συγχρόνως καταρτίστηκε Πρόγραμμα Περιφρούρησης,  για την πρόληψη και αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών κατά την θερινή περίοδο του  2023.
Στην περιφρούρηση θα συμμετέχουν, εκτός από τις  οργανώσεις  που είναι ενταγμένες στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, και άλλοι φορείς.
Επιπλέον, οι κατά τόπους Δήμοι, έχουν τη δυνατότητα με τις εθελοντικές ομάδες που πιθανόν έχουν οργανώσει και σε συνεργασία με άλλους φορείς των περιοχών, να προβούν σε παρόμοιες δράσεις για την φύλαξη των ευαίσθητων περιοχών (αλσυλλίων, χώρων αναψυχής κλπ) των διοικητικών ορίων των Δήμων τους.
Το Πρόγραμμα φύλαξης θα ισχύσει από 1η Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου.