Παρουσίαση βιβλίου του δραμινού Γιάννη Ευσταθιάδη στην Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Δράμας

Βιβλιοπαρουσίαση Ευσταθιάδη - Μάρτιος 2017