ΠΑΜΘ:Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης ένταξης στην δράση δ του μέτρου 3.1.9 που αφορά στην αλιεία.

Από την Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΑΜΘ ανακοινώθηκε η πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης ένταξης στην δράση δ του μέτρου 3.1.9 που αφορά στην αλιεία.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ :

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του α’ κύκλου αξιολόγησης ορίζεται η :

25.09.2020 & ώρα 12.00

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων

(ΠΣΚΕ) του α’ κύκλου αξιολόγησης ορίζεται η :

15.10.2020 & ώρα 14.00

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων ΠΣΚΕ μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής (http://www.ependyseis.gr)