Οι “Ικανοί” για Συνοριοφύλακες σε Δράμα και Ξάνθη- Δείτε τους πίνακες

Δημοσιεύτηκαν οι πίνακες  των διοριστέων υποψηφίων και ικανών στις προκαταρκτικές εξετάσεις υποψηφίων για πρόσληψη ως Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου στην Ελληνική Αστυνομία στις Περιφερειακές Ενότητες Δράμας και Ξάνθης

Δείτε τον πίνακα ικανών Δράμας-γενική σειρά (κατηγορία 1) εδώ

Δείτε τον πίνακα ικανών Δράμας-γενική σειρά (κατηγορία 2) εδώ

Δείτε τον πίνακα ικανών Δράμας-ειδική κατηγορία (κατηγορία 1) εδώ

Δείτε τον πίνακα ικανών Δράμας-ειδική κατηγορία (κατηγορία 2) εδώ

Δείτε τον πίνακα ικανών Ξάνθης-γενική σειρά (κατηγορία 1) εδώ

Δείτε τον πίνακα ικανών Ξάνθης-γενική σειρά (κατηγορία 2) εδώ

Δείτε τον πίνακα ικανών Ξάνθης-ειδική κατηγορία (κατηγορία 1) εδώ

Δείτε τον πίνακα ικανών Ξάνθης-ειδική κατηγορία (κατηγορία 2) εδώ