Νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας – 174 θέσεις στον Δήμο Δράμας

Προς το τέλος Ιανουαρίου αναμένεται η δημοσίευση της προκήρυξης για  το νέο πρόγραμμα κοινοφελούς εργασίας του υπ. Εργασίας που προβλέπει 25.000 προσλήψεις σε δήμους, περιφέρειες, υπουργεία και Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, διάρκειας 8 μηνών.

Για τον Δήμο Δράμας προβλέπονται 174 θέσεις.

Η υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει το αργότερο αρχές Φεβρουαρίου με πρόσκληση που θα βγάλει ο ΟΑΕΔ.

    • Οι 20.397 θα γίνουν στους δήμους
    • Οι 2.566 θα γίνουν στις περιφέρειες
    • Οι 1.689 θα γίνουν σε λοιπούς φορείς και υπουργεία (Εργασίας, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ναυτιλίας, και Εκκλησία)
    • Οι 348 θα γίνουν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (πρώην Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις).

Οι άνεργοι θα απασχοληθούν ως 8 μήνες. Η αμοιβή τους θα είναι για το πρώτο εξάμηνο του 2022 με τον νέο κατώτατο μισθό που αυξάνεται κατά 2% στα 663 ευρώ μικτά (569,5 ευρώ καθαρά), ενώ από Ιούνιο και μετά θα πάρουν και τη δεύτερη αύξηση για το 2022 που έχει ήδη προαναγγείλει η κυβέρνηση, η οποία θα είναι υψηλότερη και μπορεί να φέρει τον κατώτατο μισθό κοντά στα 700 ευρώ μικτά.

Οι αιτήσεις θα γίνουν με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών ΟΑΕΔ, μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr.