Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παρανεστίου 2004–2017 – 13 χρόνια δράσεων για το περιβάλλον και την αειφορία

 

Το ΚΠΕ Παρανεστίου συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία του στο χώρο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Από το 2004 σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα-δράσεις-εργαστήρια-σεμινάρια σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και αγωγής για την αειφόρο ανάπτυξη, για σχολεία, για εκπαιδευτικούς και για ευρύτερες κοινωνικές ομάδες.

Είναι εκπαιδευτική δομή του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων σε συνεργασία με το Δήμο Παρανεστίου και υπάγεται στην αρμοδιότητα και την εποπτεία του Τμήματος Δ΄ Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, της Γενικής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Η χρηματοδότηση των δράσεών του γίνεται στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» και του υποέργου 2, Άξονας προτεραιότητας 6, στις περιφέρειες σε μετάβαση και μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ τα λειτουργικά έξοδα καλύπτει ο Δήμος Παρανεστίου.

 Σκοπός – Στόχοι

 • Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση μαθητών, εκπαιδευτικών και ομάδων ενηλίκων σε θέματα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και αειφόρου-βιώσιμης ανάπτυξης.
 • Καλλιέργεια γνώσεων, δεξιοτήτων, αξιών και συμπεριφορών στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης.
 • Ανάπτυξη κριτικής και ενεργής στάσης απέναντι στα περιβαλλοντικά ζητήματα.
 • Ανάδειξη των περιβαλλοντικών, κοινωνικών, οικονομικών και ηθικών διαστάσεων της αειφόρου ανάπτυξης.
 • Διασύνδεση με το σχολείο, με την τοπική κοινωνία, με τους κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς.
 • Κοινωνική μάθηση και ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών με στόχο την αλλαγή των αντιλήψεων και συμπεριφορών στην κατεύθυνση της βιώσιμης διαχείρισης του περιβάλλοντος.
 • Ανάδειξη και εφαρμογή των «καλών πρακτικών» από τη διεθνή και την Ελληνική εμπειρία, στους στόχους της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της αειφόρου ανάπτυξης.

 Ενδεικτικά πεδία – άξονες των δράσεων

 • Αειφόρος – Βιώσιμη ανάπτυξη.
 • Κοινωνικά Υποστηριζόμενη Γεωργία και Περιβάλλον.
 • Περιβάλλον και Νέες Εναλλακτικές Καλλιέργειες.
 • Βιοκαλλιέργειες.
 • Παραδοσιακές ποικιλίες – Διατροφική βιοποικιλότητα.
 • Περιβάλλον, Πολιτισμός και Υγεία.
 • Περιβάλλον και κλιματική αλλαγή.
 • Περιβάλλον και παραδοσιακός τρόπος ζωής.
 • Περιβάλλον και Ανθρώπινα Δικαιώματα.
 • Τοπικά προϊόντα και αειφορία.
 • Ζωική Παραγωγή-Βιοποικιλότητα-Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις.
 • Βιωματική μάθηση – Υπαίθρια εκπαίδευση.
 • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Υπαίθρια Διαβίωση.
 • Οικογένεια και Περιβάλλον.
 • Ενεργοί πολίτες – Περιβάλλον και Αειφορία.
 • Παράδοση, Τουρισμός και Περιβάλλον.
 • Αστικό Πράσινο – Λαχανόκηποι στην πόλη.
 • Καταναλωτικές συνήθειες και περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
 • Ενέργεια – Ανανεώσιμες πηγές.
 • Οικιακή διαχείριση απορριμμάτων – Επαναχρησιμοποίηση υλικών.

 Συνοπτικός απολογισμός δράσεων στα 13 χρόνια λειτουργίας

 • Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων από 1.300 και πλέον σχολικές ομάδες Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης από όλη την Ελλάδα, με 45.000 μαθητές και 3.000 εκπαιδευτικούς.
 • 70 επιμορφωτικά σεμινάρια και εργαστήρια με 5.000 εκπαιδευτικούς.
 • Δράσεις και εργαστήρια εκπαίδευσης ευρύτερων κοινωνικών ομάδων, με συμμετοχή 25.000 και πλέον πολιτών.
 • Συγγραφή και έκδοση 6 βιβλίων (η μία ηλεκτρονική) και 3 τετραδίων εργασίας περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για εκπαιδευτικούς και μαθητές.
 • Από το 2011, ίδρυση και συντονισμός Εθνικού Θεματικού Δικτύου με θέμα «Υπαίθρια Ζωή και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση». Στα 6 χρόνια λειτουργίας του Δικτύου συμμετέχουν και συνεργάζονται σε αυτό, 15 ΚΠΕ, 160 σχολεία, 4.000 μαθητές και 500 εκπαιδευτικοί σε όλη την Ελλάδα, υλοποιώντας πλήθος περιβαλλοντικών δράσεων στα πλαίσια του Δικτύου. Επιπλέον έχουν πραγματοποιηθεί 10 εκπαιδευτικά σεμινάρια που αφορούν στο συγκεκριμένο Δίκτυο και στα οποία επιμορφώθηκαν περίπου 800 εκπαιδευτικοί.
 • Συμμετοχή ως συνεργαζόμενο ΚΠΕ στα εθνικά θεματικά δίκτυα των ΚΠΕ Καλαμάτας, Αρναίας, Αρχανών-Ρούβα-Γουβών, Ομηρούπολης, Μακρινίτσας, Περτουλίου-Τρικκαίων, Νάουσας, Ποροίων.
 • Δράσεις και συνεργασίες με τους Δήμους Παρανεστίου, Δοξάτου, Προσοτσάνης, Δράμας, Σαμοθράκης, Φιλίππων, Βιστωνίδας, Μαρώνειας, Σουφλίου, Βελβεντού, Κρεστένων, Ανωγείων, κοινότητα Πρασινάδας (Δήμου Παρανεστίου), κοινότητα Ανάβρας Μαγνησίας, κοινότητα Βαρβάρας (Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής).

 Καινοτόμες δράσεις – Καλές πρακτικές – Συνεργασίες  – Περιβαλλοντική εκπαίδευση και υπαίθρια διαβίωση.

Μεταφέροντας τις καλές πρακτικές στην περιβαλλοντική εκπαίδευση από την εμπειρία χωρών του εξωτερικού, το ΚΠΕ Παρανεστίου είναι το πρώτο ΚΠΕ στη χώρα μας που ήδη από το 2009 σχεδιάζει και υλοποιεί κάθε χρόνο επιμορφωτικά σεμινάρια, με εξ’ ολοκλήρου βιωματικές δράσεις στο φυσικό περιβάλλον αλλά και με υπαίθρια διαβίωση των συμμετεχόντων. Έτσι από το 2009 έως σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί οκτώ σεμινάρια με υπαίθρια διαβίωση. Η αποδοχή που έχουν από τους συμμετέχοντες, βρήκε απήχηση και σε άλλα ΚΠΕ, που με τη σειρά τους πραγματοποιούν πλέον ανάλογα σεμινάρια σε όλη την Ελλάδα.

Συνεργασία με το «Πελίτι».

Αναπτύξαμε στενή συνεργασία και συμμετοχή στις δράσεις της εναλλακτικής κοινότητας «Πελίτι». Είναι η πρωτοπόρος κοινότητα στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται στη συλλογή διατήρηση και διάδοση των ντόπιων παραδοσιακών ποικιλιών και σπόρων. Το ΚΠΕ Παρανεστίου συνδιοργανώνει κάθε χρόνο τη γιορτή του Πελίτι, που διεξάγεται από το 2010 στο Μεσοχώρι του Δήμου Παρανεστίου, με συμμετοχή χιλιάδων επισκεπτών από κάθε σημείο της Ελλάδας και χωρών του εξωτερικού.

Διεθνείς συνεργασίες.

 • Συμμετοχή και δράσεις σε εκπαιδευτικά προγράμματα, με φορείς και εκπαιδευτικά ιδρύματα χωρών του εξωτερικού : Κύπρου, Σουηδίας, Φιλανδίας, Νορβηγίας, Αυστρίας, Ιταλίας, Ισπανίας, Πορτογαλίας, Ρουμανίας, Βουλγαρίας, Τουρκίας, Αρμενίας, Ισραήλ, Σλοβακίας.
 • Συμμετοχή και υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων: Erasmus, Erasmus Plus, Grundtvig, Comenius, Youth in Action.
 • Οργάνωση και συντονισμός Ευρωπαϊκού Εκπαιδευτικού προγράμματος Grundtvig με τον τίτλο «L.I.F.E. Μαθαίνω να ενσωματώνω την οικογένεια στο περιβάλλον» με εκπαιδευτικούς φορείς και ομάδες ενηλίκων από την Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Ιταλία, τη Ρουμανία και την Τουρκία. Στα πλαίσια του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τους Ευρωπαίους Εταίρους στο Παρανέστι, στο Pursaklar της Τουρκίας, στο Botosani της Ρουμανίας, στο Baiao της Πορτογαλίας και στο Milano της Ιταλίας. Διοργανώθηκαν πλήθος επιμορφωτικών και εκπαιδευτικών δράσεων σε κάθε χώρα και έλαβαν μέρος εκπαιδευτικοί, μαθητές και σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, ενώ εκδόθηκε και ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό στην αγγλική γλώσσα..

Εξωστρέφεια – Σύνδεση με το σχολείο και την κοινωνία – Σύνδεση με το σχολείο.

 • Σημαντικός στόχος της λειτουργίας του Κέντρου μας, είναι η άμεση σύνδεση με τα σχολεία και ιδιαίτερα με αυτά της Δράμας. Σε αγαστή συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια με τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Δράμας και με τους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων, υλοποιήσαμε πλήθος δράσεων με όλα τα σχολεία από κάθε σημείο της περιφερειακής μας ενότητας. Μαθητές από το νηπιαγωγείο έως και την τελευταία τάξη του λυκείου, μαθητές σχολείων ενηλίκων και μαθητές με ειδικές ικανότητες, κάθε χρόνο ενημερώνονται, ευαισθητοποιούνται, εκπαιδεύονται και παίρνουν μέρος σε δράσεις πάνω στα θέματα του περιβάλλοντος και της βιώσιμης-αειφόρου ανάπτυξης. Έτσι το ΚΠΕ Παρανεστίου λειτουργεί και ως κόμβος σύνδεσης των σχολείων με την κοινωνία και με το κοινωνικό γίγνεσθαι, αφού ο βιωματικός χαρακτήρας της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε συνδυασμό με την εκπαίδευση «έξω από την τάξη», δηλαδή στο φυσικό αλλά και στο αστικό περιβάλλον, έφερε τα σχολεία και τους μαθητές σε άμεση επαφή με τις τοπικές κοινωνίες.
 • Η οικονομική κρίση των τελευταίων χρόνων, δυστυχώς έδρασε ανασταλτικά στην μετακίνηση πολλών σχολικών μονάδων (ιδιαίτερα των πιο απομακρυσμένων του νομού) προς το ΚΠΕ Παρανεστίου για την πραγματοποίηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων και δράσεων. Έτσι ήδη από το 2014 και για τρίτη συνεχόμενη σχολική χρονιά, σχεδιάσαμε μονοήμερα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης τα οποία υλοποιήθηκαν στα σχολεία. Τόσο στο χώρο των σχολικών μονάδων αλλά και κυρίως, σε υπαίθριους χώρους με περιβαλλοντικό ενδιαφέρον (και με παράλληλο στόχο την ανάδειξη και την αξιοποίηση τους), όπως το πάρκο της Αγίας Βαρβάρας, το περιαστικό δάσος του Κορυλόβου, καθώς και το πάρκο του Αγνώστου Στρατιώτη. Τα προγράμματα αυτά είχαν τεράστια απήχηση από τα σχολεία της Δράμας και σε τρία χρόνια πραγματοποιήθηκαν πάνω από 150 ανάλογα προγράμματα με περισσότερους από 4.000 μαθητές.

Σύνδεση με την κοινωνία.

Εκτός από μαθητές και εκπαιδευτικούς, έχουν πραγματοποιηθεί πολλές συνεργασίες και δράσεις με ευρύτερες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες, με συλλόγους, φορείς, ενώσεις και σωματεία, πρωτίστως της τοπικής κοινωνίας της Π.Ε. Δράμας αλλά και της ευρύτερης περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης όπως :

 • Εναλλακτική κοινότητα «Πελίτι».
 • Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης.
 • Διεύθυνση Δασών Δράμας.
 • Μέλη εθελοντικών ομάδων Δήμου Παρανεστίου.
 • Επιμελητήριο Δράμας.
 • Σωματείο Αγοράς Παραγωγών Δράμας.
 • Ένωση Καταναλωτών Δράμας.
 • Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε.
 • e-ΦΟΔ-os Φωτογραφική ομάδα Δράμας
 • Σύλλογος Προστασίας Άγριας Χλωρίδας ΑΜΘ.
 • Ένωση Αγροτών Βιοκαλλιεργητών Βόρειας Ελλάδας.
 • Συλλόγος Μανιταρόφιλων Α.Μ.Θ.
 • Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης Φ.Ε.Ξ.
 • 6ο Σύστημα Προσκόπων Νεάπολης Θεσσαλονίκης.
 • Σύλλογοι γονέων & κηδεμόνων σχολείων Δράμας και Καβάλας.
 • Διοικητικοί υπάλληλοι Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δράμας και Καβάλας.
 • Οπλίτες και αξιωματικούς των Κέντρων Νεοσυλλέκτων των Δήμων Παρανεστίου Δράμας και Σταυρούπολης Ξάνθης.
 • Τμήμα νοσηλευτών του Νοσοκομείου Δράμας.

Σύνδεση με τοπικές εταιρίες – παραγωγικές μονάδες.

Ο στόχος για εξωστρέφεια των δράσεών μας και για τη σύνδεση, της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη με την πραγματική οικονομία και την παραγωγή, μας οδήγησε σε συνεργασία με τοπικές εταιρίες και παραγωγικές μονάδες. Έτσι εκτός από το εκπαιδευτικό όφελος, αναδείχθηκε τόσο η δουλειά και η σημασία των εταιριών-μονάδων, όσο και η αξία και η ποιότητα των τοπικών προϊόντων. Μαθητές, εκπαιδευτικοί και ομάδες ενηλίκων από κάθε σημείο της Ελλάδας, επισκέφθηκαν, γνώρισαν και ενημερώθηκαν για τις εταιρίες :

 • Νεογάλ – Βιομηχανία Γάλακτος Δράμας Α.Ε.
 • Ιδιότροπα – Ελληνικά παραδοσιακά προϊόντα.
 • PERLE – Προϊόντα αμυγδάλου Χατζηγεωργίου Α.Β.Ε.Ε.
 • Κτήμα Αφοί Μήλιου – Βιολογικές Καλλιέργειες.
 • Γυναικείος Συνεταιρισμός Κοκκινογείων.
 • 12 Στρέμματα – Αρωματικά Φυτά & Βότανα.
 • Θερμοκήπια Δράμας Α.Ε.
 • Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη – Οίνος, Αποστάγματα σταφυλής.
 • Κτήμα Παυλίδη – Οίνος.
 • Κτήμα Γέννημα Ψυχής – Οίνος.
 • Κτήμα Μιχαηλίδη – Οίνος.
 • Κτήμα Τέχνη Οίνου – Οίνος.
 • Κτήμα ΟινογένεσιςΟίνος.
 • Ποτοποιία Καμπάνταγη Ο.Ε.-Ούζο, Τσίπουρο, Ηδύποτα.
 • Βορέας Αποστάγματα Α. Ε. (Ποτοποιία Πάτκα) – Ούζο, Τσίπουρο, Ηδύποτα, Αλκοολούχα ποτά.
 • Μακεδονική Ποτοποιία – Οινοποιία, Αποσταγματοποιία.

 Σύνδεση με το περιβάλλον-τοπική κοινωνία-πολιτιστική κληρονομιά.

 • Σημαντικός στόχος των δράσεών μας είναι και η ανάδειξη – αξιοποίηση του περιβάλλοντος (φυσικού και αστικού) του Δήμου Παρανεστίου. Το μεγαλύτερο μέρος των δράσεών μας διεξάγονται υπαίθρια, φέρνοντας έτσι σε γνωριμία και επαφή τους εκπαιδευόμενους με το φυσικό περιβάλλον αλλά και με την κοινωνία της περιοχής. Μαθητές, εκπαιδευτικοί και ενήλικοι πολίτες από κάθε σημείο της χώρας, γνωρίζουν δια ζώσης, εκπαιδεύονται και λαμβάνουν μέρος σε δράσεις με πεδία διεξαγωγής : το Νέστο ποταμό και το παραποτάμιο μονοπάτι του, τα δασικά μονοπάτια και τους καταρράκτες, τα φράγματα της ΔΕΗ Πλατανόβρυσης και Θησαυρού με τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια και τις τεχνητές λίμνες, τους οικισμούς Πρασινάδας, Δυποτάμων, Άνω Θόλου, Μεσοχωρίου, Καπνοφύτου, Καρποφόρου και του μοναδικού σε όλη την Ελλάδα, δάσος του Φρακτού.

Είναι μεγάλη η χαρά μας να βλέπουμε το χαμόγελο να ζωγραφίζεται στα πρόσωπα των παιδιών αλλά και των μεγαλυτέρων, όταν τα μάτια και όλες οι αισθήσεις τους πλημυρίζουν με τις εικόνες από το φυσικό περιβάλλον του Δήμου Παρανεστίου. Πολλές φορές μάλιστα συναντούμε ξανά τα ίδια πρόσωπα, να επισκέπτονται και πάλι την περιοχή και ιδιωτικά, με τις οικογένειές τους, με τις παρέες τους, με τους συμφοιτητές τους από το Πανεπιστήμιο, για να ξαναβρούν το ίδιο εκείνο χαμόγελο που είχαν, όταν επισκέφθηκαν την περιοχή μέσω ενός εκπαιδευτικού προγράμματος του ΚΠΕ.

 • Είναι επίσης ιδιαίτερη και η συγκίνηση που νοιώσαμε, κατά τη διάρκεια δράσεων με μαθητές στους μικρούς οικισμούς της περιοχής. Είδαμε τους λιγοστούς-υπερήφανους-υπερήλικες ακρίτες, να βγαίνουν από τα σπίτια τους στο άκουσμα-κελάδισμα των παιδικών φωνών. Να βαδίζουν με απορία και γεμάτοι προσδοκία προς το σχολείο, που χρόνια τώρα ήταν κλειστό και άδειο. Να «λυγίζουν» μπροστά στη θέα των νεαρών παιδιών που θα μπορούσαν να είναι τα δικά τους δισέγγονα, να συμμετέχουν γεμάτα ζωντάνια και ενθουσιασμό στις περιβαλλοντικές δράσεις. Να γνωρίζουν τα παιδιά και να τους διηγούνται ιστορίες «από τα παλιά» για τη φύση και το περιβάλλον, ως οι καλύτεροι καθηγητές του πανεπιστημίου της φύσης. Να τα «μαγεύουν» με τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους και με την ευγένεια και γλυκύτητα που ο χρόνος λάξεψε στα κουρασμένα τους πρόσωπα. Τις νοικοκυρές να ανοίγουν με χαρά τα σπιτικά τους, για να κεράσουν τους δασκάλους με τα «δώρα» που η φύση χάρισε στον τόπο τους και για να τους μάθουν τα μυστικά της χρήσης τους. Να μεταλαμπαδεύουν στη νέα γενιά, τη γνώση, την ιστορία και τον πολιτισμό ενός ολόκληρου αιώνα και να αποχαιρετούν τα παιδιά με συγκίνηση και με την κρυφή προσμονή να τα ξαναδούν κάποια μέρα.

 13 χρόνια λειτουργίας

Από το 2004 έως σήμερα, το ΚΠΕ Παρανεστίου έχει λοιπόν να παρουσιάσει ένα πολύ πλούσιο και ουσιαστικό έργο και αποτελεί ένα σημαντικό φορέα εκπαίδευσης αλλά και ανάπτυξης της περιοχής. Σε μια δύσκολη οικονομικά περίοδο για τη χώρα μας, που ιδρύματα και φορείς καταργούνται ή υποβαθμίζονται, το ΚΠΕ Παρανεστίου συνεχίζει να σχεδιάζει, να δημιουργεί και να καινοτομεί. Να λειτουργεί με ακόμη μεγαλύτερη πίστη, στην ανάγκη στήριξης της εκπαιδευτικής κοινότητας σε θέματα περιβαλλοντικής αγωγής και αειφόρου-βιώσιμης ανάπτυξης αλλά και  στην ανάγκη ανάπτυξης της Ελληνικής περιφέρειας και της κοινωνίας της.

 Εγκαταστάσεις – Υποδομές

Για την ομαλή λειτουργία αλλά και για την υλοποίηση όλων αυτών των δράσεων, πολύ σημαντική είναι η υποστήριξη του Δήμου Παρανεστίου. Μια σειρά από μέσα και υποδομές είναι στη διάθεση του ΚΠΕ, όπως τα γραφεία, τα κτίρια των παλιών Δημοτικών Σχολείων του Καπνοφύτου και του Καρποφόρου, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Ροδόπης, ο οικισμός φιλοξενίας Μεσοχωρίου και οι αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, το λεωφορείο του Δήμου καθώς και προσωπικό καθαριότητας και συντήρησης.

 Ευχαριστίες

Στο δύσκολο έργο που έχουμε αναλάβει, δεν ήμασταν ευτυχώς μόνοι. Βρήκαμε αλλά και «κάναμε» συμμάχους που στάθηκαν κοντά μας και μας στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια. Οφείλουμε λοιπόν να ευχαριστήσουμε θερμά :

Από πλευράς της Διοίκησης

 • Την Τμηματάρχη κυρία Αικατερίνη Μπαζίγου, του Τμήματος Δ΄ Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Γενικής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, για την άμεση και αποτελεσματική ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν στη λειτουργία του Κέντρου μας, την έγκριση των αιτημάτων και των δράσεών μας και το συντονισμό και την εποπτεία του έργου μας.
 • Τη διεύθυνση του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης καθώς και τα στελέχη κυρίες Έλενα Κατάκαλου και Κυριακής Μπιλιάνη, για την ομαλή χρηματοδότηση των δράσεών μας.
 • Τους κυρίους Διευθυντές Σπουδών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κυρίους Ιωάννη Κουφόπουλο και Σταύρο Μποφιλάτο για τη στήριξή τους στη λειτουργία των ΚΠΕ. Πέρα από το θεσμικό τους ρόλο, μας έκαναν και την ιδιαίτερη τιμή να επισκεφτούν το Κέντρο μας, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικού σεμιναρίου που πραγματοποιήθηκε την περυσινή σχολική χρονιά και να αφουγκραστούν τα θέματα τους προβληματισμούς και τις προτάσεις μας, σε ότι αφορά τη λειτουργία των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
 • Τους Περιφερειακούς Διευθυντές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, που στάθηκαν πάντα ένθερμοι αρωγοί και καθοδηγητές και συνέβαλαν θετικά στην ομαλή λειτουργία και ανάπτυξη του Κέντρου.

Από πλευράς του Δήμου Παρανεστίου

 • Τη Δήμαρχο Παρανεστίου κυρία Αλίκη Σωτηριάδου, που ήταν η εμπνευστής της δημιουργίας του Κέντρου στο Παρανέστι και που χάρη στις δικές της ενέργειες έγινε η σύστασή του.
 • Τον τέως Δήμαρχο κύριο Νίκο Καγιάογλου, που επί της θητείας του στάθηκε θερμός υποστηρικτής και αρωγός στο έργο μας.
 • Τους εκάστοτε αντιδημάρχους και το Δημοτικό Συμβούλιο που αγκαλιάζουν και υποστηρίζουν τη λειτουργία του ΚΠΕ.
 • Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην υπάλληλο καθαριότητας του Δήμου, κυρία Αγγελική Καμπαργάνου, που με υπεράνθρωπες προσπάθειες φροντίζει για την άριστη εικόνα των εγκαταστάσεών μας στον οικισμό φιλοξενίας.
 • Τους πολίτες του Παρανεστίου, που η στήριξη και η θέρμη με την οποία περιβάλλουν το ΚΠΕ, μας δίνει δύναμη για να συνεχίζουμε το έργο μας.

 

 • Τον κύριο Παναγιώτη Σαϊνατούδη, εμπνευστή και ιδρυτή της κοινότητας «Πελίτι» και τη σύζυγό του κυρία Σοφία Γίδα εκπαιδευτικό της Α/θμιας Εκπαίδευσης Δράμας, που όλα αυτά τα χρόνια τιμούν με τη συνεργασία και την προσφορά τους τις δράσεις μας.
 • Τέλος ευχαριστούμε από καρδιάς, όλους εκείνους που από κάθε γωνιά της Ελλάδας μας τίμησαν με τη συνεργασία τους όλα αυτά τα χρόνια και που αγκάλιασαν και συμμετείχαν στις δράσεις μας και στα εκπαιδευτικά μας προγράμματα. Τα σχολεία, τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, τους φοιτητές, τους Πανεπιστημιακούς τους δασκάλους, τους συλλόγους και φορείς, τους Διευθυντές Εκπαίδευσης και τους Διευθυντές των Σχολείων, τους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων.