Η “Προσφορά” του Μουσείου Μπενάκη στην Δράμα

Ένας ακόμη νέος χώρος τέχνης και πολιτισμού, το “Σαντιρβάν τζαμί” ανοίγει για το κοινό και φιλοξενεί  μια σημαντική έκθεση του μουσείου Μπενάκη, με τίτλο: «Διά τα κειμήλια της Μικράς Ασίας».

Κειμήλια από τη συλλογή του Μουσείου Μπενάκη, μας  φανερώνουν πτυχές του εκκλησιαστικού βίου και της καθημερινής ζωής,  μας δίνουν πληροφορίες για τους παραγγελιοδότες και τους δημιουργούς τους μέσα από επιγραφές και μας επιτρέπουν να ανιχνεύσουμε τον καλλιτεχνικό διάλογο της μεταβυζαντινής με τη δυτική και την οθωμανική τέχνη.

Το ταξίδι των εκκλησιαστικών κειμηλίων και των προσφύγων που τα διέσωσαν από τη Μικρά Ασία στην Ελλάδα, και ειδικά στη Δράμα, παρουσιάζεται μέσα από τρεις προβολές που ζωντανεύουν μνήμες και πλαισιώνουν τα αντικείμενα στον ιστορικό χώρο του Σαντιρβάν τζαμί.

Η Δράμα και η ευρύτερη περιοχή της αποτελούν έναν από τους προορισμούς των προσφύγων από τη Μικρά Ασία την περίοδο 1922-1924. Αρχικά, οι περισσότεροι πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν προσωρινά σε μνημεία και ναούς αλλά και σε σπίτια και τζαμιά που άφησαν οι μουσουλμάνοι της περιοχής όταν έφυγαν στο πλαίσιο της Ανταλλαγής Πληθυσμών. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οικογένειες προσφύγων κατοίκησαν και στο Σαντιρβάν. Είναι λοιπόν άρρηκτη η σύνδεση του μνημείου με την προσφυγιά και τη Μικρά Ασία, από όπου προέρχονται τα εκκλησιαστικά κειμήλια σε τούτην την έκθεση.

Η έκθεση  θα διαρκέσει έως τις 6 Μαρτίου 2023 και θα λειτουργεί κάθε  Πέμπτη και Παρασκευή: 10:00-14:00 και 18:00-20:30, Σάββατο και Κυριακή: 11:30-14:30 και 17:30-20:30.