Η πρώτη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης ΑΜΘ

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου η πρώτη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Η Επιτροπή Διαβούλευσης είναι ένα όργανο στο οποίο συμμετέχουν ο Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες, οι επικεφαλής των παρατάξεων στο Περιφερειακό Συμβούλιο, Βουλευτές, Δήμαρχοι, στελέχη κρατικών υπηρεσιών, εκπρόσωποι φορέων της τοπικής κοινωνίας αλλά και πολίτες της Περιφέρειάς μας. Σκοπός της είναι να γνωμοδοτεί πάνω σε σημαντικά ζητήματα της περιοχής μας.

Η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης και είχε δύο θέματα στην ημερήσια διάταξη: α) γνωμοδότηση επί του σχεδίου του Ετησίου Προγράμματος Δράσης της ΠΑΜΘ για το έτος 2021 και β) γνωμοδότηση επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού της ΠΑΜΘ για το έτος 2021.

Κατόπιν αναλυτικής συζήτησης και τοποθετήσεων όλων των συμμετεχόντων, η Επιτροπή Διαβούλευσης ομόφωνα γνωμοδότησε θετικά επί του σχεδίου του Ετησίου Προγράμματος Δράσης της ΠΑΜΘ για το 2021 και ομόφωνα επίσης γνωμοδότησε υπέρ του προσχεδίου του προϋπολογισμού της ΠΑΜΘ για το έτος 2021.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης θα συνεδριάσει εκ νέου μετά από 3 περίπου μήνες, με την ευχή όλων να επιτρέψουν οι συνθήκες, ώστε η συνεδρίαση να γίνει διά ζώσης και με την παρουσία δημοσιογράφων.