ΦΤΜΜ Δράμας: “Ζητείται υπεύθυνος φιλοξενίας”

Υπεύθυνο φιλοξενίας ζητά να προσλάβει η Διοίκηση του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας για την διεξαγωγή του Φεστιβάλ τον προσεχή Σεπτέμβριο. Οι ενδιαφερόμενοι – με τα σχετικά προσόντα που περιγράφονται στην ανακοίνωση – έχουν περιθώριο μίας εβδομάδας για να καταθέσουν αίτηση.

Περιγραφή θέσης εργασίας

Αναζητούμε υπεύθυνο Φιλοξενίας στη πόλη της Δ Δράμας για το διάστημα από 20 Μαΐου έως 20 Σεπτεμβρίου 2023, ως συνεργάτη για το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Ο/Η υπεύθυνος με το προσωπικό που θα τον/την υποστηρίζει, θα έχει στην ευθύνη του/της το σχεδιασμό του προγράμματος φιλοξενίας των συμμετεχόντων και καλεσμένων του Φεστιβάλ Δράμας.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 4.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 2.Αρμοδιότητες

 • Σχεδιασμός μεταφορών, καταλυμάτων και άλλων ταξιδιωτικών υπηρεσιών για τους φιλόξενους του Φεστιβάλ
 • Συνεργασία με άλλα τμήματα του Φεστιβάλ για την άρτια διοργάνωση του Φεστιβάλ ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας
 • Παροχή σχετικών πληροφοριών, φυλλαδίων και εντύπων (οδηγοί, τοπικά έθιμα, χάρτες, κανονισμοί, εκδηλώσεις, κ.λπ.) στους φιλοξενούμενους
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων και παραπόνων που προκύπτουν στο πλαίσιο της Φιλοξενίας
 • Εισαγωγή δεδομένων στο λογισμικό μας και διατήρηση αρχείων φιλοξενουμένων
 • Δικτύωση με συνεργαζόμενες ξενοδοχειακές μονάδες και ταξιδιωτικά γραφεία
 • Τήρηση αρχείων στατιστικών

3.Απαιτούμενα προσόντα

 • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στον τουριστικό κλάδο
 • Άρτια γνώση συστημάτων ηλεκτρονικών κρατήσεων
 • Ευχέρεια στα Αγγλικά. Η γνώση και άλλων γλωσσών θα θεωρηθεί προσόν
 • Ικανότητα αποτελεσματικής αλληλεπίδρασης, επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης
 • Πτυχίο στον κλάδο της Φιλοξενίας και των Ταξιδιών, στις Τουριστικές Επιχειρήσεις, τη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή σε σχετικό πεδίο

4. Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 • Αίτηση
 • Πλήρες βιογραφικό
 • Φωτοαντίγραφο Πτυχίου
 • Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας
 • Συστατικές επιστολές (προαιρετικά)

5. Προθεσμίες – Διαδικασία

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρέπει να αποστείλουν στο email: info@dramafilmfestival.gr με την αίτηση τους μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00.

Όλες οι αιτήσεις θα εξεταστούν εντός διαστήματος 10ημέρου και στη συνέχεια θα προσκληθούν σε συνέντευξη αυτοί που θα επιλεχθούν από την αρμόδια επιτροπή του Φεστιβάλ προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία πλήρωσης της θέσης.

6. Λοιποί Όροι

α. Το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της διαδικασίας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

β. Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των ενδιαφερομένων/ συμμετεχόντων είναι το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Τα δεδομένα αυτά θα τύχουν επεξεργασίας μόνο στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και για τον απαραίτητο για την ολοκλήρωση της χρόνο.

γ. Εκδηλώσεις ενδιαφέροντος που υποβάλλονται εκπρόθεσμα ή δεν τηρούν τις παραπάνω οδηγίες δεν θα ληφθούν υπόψη.

δ. Για διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα πρόσκληση απευθυνθείτε στο email: info@dramafilmfestival.gr ή στο τηλέφωνο : 2521047575.

Η παρούσα πρόσκληση θα ανακοινωθεί στον Τύπο της Δράμας, και στις ιστοσελίδες του Δήμου Δράμας και του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας