Δράμα: Αναρτήθηκε ο κατάλογος των αγοριών, που γεννήθηκαν το έτος 2020- Ενστάσεις στο τμήμα Δημοτολογίου

Ο Δήμαρχος Δράμας κάνει γνωστό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου -20- του Ν. 2119/1993 «Κύρωση κώδικα διατάξεων περί μητρώων αρρένων» ότι μέχρι τις 31 Αυγούστου 2021, θα βρίσκεται στη δημοσιότητα στο Δημοτικό κατάστημα ο ονομαστικός- που καταρτίστηκε από την
αρμόδια επιτροπή.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση του παραπάνω ονομαστικού καταλόγου και να υποβάλλουν τις τυχόν ενστάσεις τους, αν υπάρχει λόγος, για το περιεχόμενό του μέχρι 05 Σεπτεμβρίου 2021 στο Δήμο Δράμας στον  1 ο όροφο στο Τμήμα Δημοτολογίου – Μητρώου Αρρένων γραφείο 111.