Δωρεά της “Νίκος Λαζαρίδης Ο.Β.Γ.Ε ΑΕ” στην Π.Υ Δράμας.

20 αδιάβροχα προστατευτικά χιτώνια πρόφερε στο δυναμικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Δράμας η εταιρία Νίκος Λαζαρίδης Ο.Β.Γ.Ε ΑΕ. Ο εξοπλισμός αυτός, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Π.Υ, σε συνδυασμό με τον ατομικό εξοπλισμό προστασίας, που έχει χορηγηθεί από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος θα συμβάλλει τα μέγιστα στο πλαίσιο της ασφάλειας του προσωπικού που καλείται να αντιμετωπίσει σε καθημερινή βάση ποικίλα συμβάντα. «Ως εκ τούτου αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε θερμά και δημοσίως την παραπάνω εταιρία για την ενέργειά της αυτή»