Αποτελέσματα Απογραφής : 383.805 λιγότεροι οι Έλληνες

Συνεχής είναι η μείωση του πληθυσμού της Ελλάδας , όπως καταγράφεται στους πίνακες αποτελεσμάτων της απογραφής 2021 της Ελληνική Στατιστικής Υπηρεσίας.

Σε 10.432.481 υπολογίζεται ο πληθυσμός της Ελλάδας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της «Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2021», της πρώτης ψηφιακής απογραφής που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα. Οι γυναίκες ανέρχονται σε 5.357.232 -και αποτελούν το 51,3% του πληθυσμού, ενώ οι άνδρες είναι 5.075.249.

Η μόνη περιφέρεια που κατέγραψε αύξηση του πληθυσμού κατά  15.000 είναι το Νότιο Αιγαίο. Σε όλες τις άλλες περιφέρειες η μείωση ήταν εμφανής έως μεγάλη και συνολικά η χώρα σημείωσε μείωση κατά 3,5 % . Το ποσοστό αυτό σημαίνει ότι είμαστε  383.805 λιγότεροι σε σχέση με την απογραφή του 2011.

Οι αριθμοί ανά περιφέρεια:

Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης: 562.069 κάτοικοι από 608.182 άτομα το 2011 (μείωση 7,6%)

Κεντρικής Μακεδονίας: 1.792.069 κάτοικοι από 1.882.108 άτομα (μείωση 4,8%)

Δυτικής Μακεδονίας: 255.056 κάτοικοι από 283.689 άτομα (μείωση 10,1%)

Ηπείρου: 319.543 κάτοικοι από 336.856 άτομα (μείωση 5,1%)

Θεσσαλίας: 687.527 κάτοικοι από 732.762 άτομα (μείωση 6,2%)

Στερεάς Ελλάδας: 505.269 κάτοικοι από 547.390 άτομα (μείωση 7,7%)

Ιονίων Νήσων: 200.726 κάτοικοι από 207.855 άτομα (μείωση 3,4%)

Δυτικής Ελλάδας: 643.349 κάτοικοι από 679.796 άτομα (μείωση 5,4%)

Πελοποννήσου: 538.366 κάτοικοι από 577.903 άτομα (μείωση 6,8%)

Αττικής: 3.792.469 κάτοικοι από 3.828.434 άτομα (μείωση 0,9%)

Βορείου Αιγαίου: 194.136 κάτοικοι από 199.231 άτομα (μείωση 2,6%)

Νοτίου Αιγαίου: 324.542 κάτοικοι από 309.015 άτομα (αύξηση 5%)

Κρήτης: 617.360 κάτοικοι από 623.065 (μείωση 0,9%)