Ανοίγουν αύριο Δευτέρα τα ΚΑΠΗ του Δήμου Δράμας – Ποιες δραστηριότητες επιτρέπονται

Κάτω από αυστηρά μέτρα για την αποφυγή της διασποράς του κορονοϊού επαναλειτουργούν τα ΚΑΠΗ του Δήμου Δράμας, με τις δραστηριότητες ωστόσο να περιορίζονται σε αυτές που έχουν να κάνουν με την υγεία και όχι με κοινωνικές δραστηριότητες.

Το Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας, μετά την αναστολή λειτουργίας των ΚΑΠΗ, λόγω της πανδημίας covid-19 και μετά από σχετικές νομοθετικές αποφάσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας του πληθυσμού και ιδιαίτερα των ατόμων της Τρίτης Ηλικίας, ενημερώνει πως τα ΚΑΠΗ του Δήμου επαναλειτουργούν.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ επιτρέπεται η συμμετοχή ΜΟΝΟ ωφελούμενων και εργαζομένων οι οποίοι

α) είτε έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ στον υπεύθυνο που ορίζεται από την εκάστοτε δομή,

β) είτε επιδεικνύουν ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΝΟΣΗΣΗΣ  που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10.

Επιπλέον, ορίζεται υπεύθυνος προαγωγής εμβολιασμού σε κάθε δομή και τηρείται αρχείο καταγραφής ωφελούμενων ανά ημέρα, τηρουμένων των ισχυόντων κανόνων προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

2) Η προσέλευση των μελών γίνεται μετά από ραντεβού, με την τήρηση όλων των αναγκαίων υγειονομικών μέτρων.

Παρέχονται υπηρεσίες όπως συνταγογράφηση , φυσικοθεραπεία, ατομική υποστήριξη και συμβουλευτική. Κάτοικοι του Δήμου, άνω των 60 ετών, μπορούν να προσέρχονται για νέα εγγραφή και για την ετήσια ανανέωση της κάρτας μέλους τους.

3) Δεν επιτρέπεται η προσέλευση για λόγους ψυχαγωγίας ή για άσκηση κοινωνικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα ΚΑΠΗ του Δήμου Δράμας, από την Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021 θα λειτουργούν ως εξής :

ΚΑΠΗ Δράμας : Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη από τις 7πμ έως 3μμ

τηλέφωνο επικοινωνίας: 2521030651

ΚΑΠΗ Ξηροποτάμου : Δευτέρα από τις 7πμ έως 3μμ

τηλέφωνο επικοινωνίας: 2521092247

ΚΑΠΗ Χωριστής : Παρασκευή από τις 7πμ έως 3μμ

τηλέφωνο επικοινωνίας: 2521043110