2.909 άτομα για το πρόγραμμα  “Βοήθεια στο Σπίτι”.

Έτοιμη είναι η προκήρυξη για την πρόσληψη μονίμων υπαλλήλων στο δημόσιο.

Ο χρόνος, πλέον, μετρά αντίστροφα για την ανακοίνωσή του προγράμματος που αφορά 2.909 άτομα με το πρόγραμμα  “Βοήθεια στο Σπίτι”.

Είναι σαφές ότι θα ακολουθήσει η έκδοση μίας μόνο προκήρυξης (αντί για δύο που αρχικά συζητούνταν) για τους υπηρετούντες συμβασιούχους.

Συμμετέχουν υποψήφιοι δέκα ειδικοτήτων: 

  • ΠΕ – ΤΕ Νοσηλευτές
  • ΠΕ – ΤΕ Kοινωνικοί επιστήμονες
  • ΠΕ – ΤΕ, ΔΕ Διοικητικοί
  • ΠΕ Ψυχολόγοι
  • ΥΕ Βοηθητικό προσωπικό
  • ΔΕ Οδηγοί