Ξεκίνησαν οι ενημερώσεις για το νέο CLLD LEADER 2023-2027.

Mε την ευκαιρία διεξαγωγής της θεωρητικής εκπαίδευσης νεοεισερχόμενων δασεργατών στον Νομό Δράμας για το έτος 2024 που πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση Δασών,  ο Διευθυντής της Αναπτυξιακής Εταιρίας Δράμας Μανώλης Χατζόπουλος ενημέρωσε χθες Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2024, τους αυριανούς δασεργάτες – υλοτόμους για τις δυνατότητες χρηματοδότησης μέσα από προγράμματα γενικά και το επερχόμενο τοπικό πρόγραμμα CLLD LEADER ειδικότερα.
Ο κ. Χατζόπουλος αναφέρθηκε αναλυτικά στη δυνατότητα ενίσχυσης μονάδων του δασοκομικού τομέα, την επιλεξιμότητα πράξεων που αφορούν σε ιδρύσεις, εκσυγχρονισμούς, επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις με ταυτόχρονο εκσυγχρονισμό μονάδων παραγωγής προϊόντων από δασοκομικά προϊόντα και στη διασύνδεση των κατηγοριών του πρωτογενή τομέα με τους λοιπούς τομείς της οικονομίας της περιοχής παρέμβασης.
Η ένταση ενίσχυσης καθορίζεται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis).