Ξεκινά η καταγραφή των αδειούχων πωλητών υπαίθριου εμπορίου

Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανακοινώνει την υποχρέωση καταγραφής όλων των αδειούχων πωλητών υπαίθριου εμπορίου στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.) του ν.4849/2021 (Α΄207), σύμφωνα με το αριθμ. Πρωτ. 9480/05-02-2024 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο, οι υφιστάμενοι αδειούχοι πωλητές υπαίθριου εμπορίου (παραγωγοί και επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών, στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου, καθώς και χειροτέχνες – καλλιτέχνες , πριν την έναρξη ισχύος του ν.4849/2021, ήτοι πριν την 1η Φεβρουαρίου 2022, καλούνται να καταγραφούν στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.) με βάση τις παρακάτω αποκλειστικές προθεσμίες:

  1. Οι κάτοχοι άδειας παραγωγού και επαγγελματία πωλητή στο στάσιμο και το πλανόδιο εμπόριο θα καταχωρίσουν τις άδειες τους στο σύστημα από 15/02/2024 έως 15/05/2024,  οι οποίες δεν έχουν καταργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4849/2021 ή προγενέστερο νομοθετικό πλαίσιο.
  2. Οι κάτοχοι άδειας χειροτέχνη – καλλιτέχνη θα καταχωρίσουν τις άδειες τους στο σύστημα ομοίως από 15/02/2024 έως 15/05/2024.
  3. Κάτοχοι άδειας παραγωγού και επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών θα καταχωρίσουν τις άδειες τους στο σύστημα ομοίως από 15/03/2024 έως 15/06/2024.

Μετά το πέρας των ανωτέρω προθεσμιών δεν θα είναι δυνατή η καταχώριση στο σύστημα αδειών από τους κατόχους.