Μ.Μουρατίδης Archive

  • Σύσταση Σχολής Μαρμαροτεχνίας στη Δράμα

    Του Μάκη Μουρατίδη Το μάρμαρο χαρακτηρίζει την Περιφέρεια ΑΜΘ και ιδιαίτερα τους  νομούς Δράμας και Καβάλας με τα σημαντικά λατομικά κέντρα στις περιοχές Φαλακρού, Παγγαίου, Λεκάνης και Θάσου.                                                                                                                                                                                                                    Ο κλάδος μαρμάρου αποτελεί σημαντική συνιστώσα της Τοπικής Ανάπτυξης στους δύο νομούς, ο σχεδιασμός της οποίας αποτελεί […]

    περισσότερα..

  • Η συνεργασία φορέων των Νομών Δράμας και Καβάλας για την ανάπτυξη του κλάδου μαρμάρου-Αναγκαίες Πρωτοβουλίες της Αυτοδιοίκησης

    του Μάκη Μουρατίδη Προοίμιο Τον Σεπτέμβριο του 2018, τον Ιανουάριο του 2020 και πρόσφατα (Σεπτέμβριος 2021) δημοσιεύτηκαν κείμενά μου, στα οποία παρουσιάστηκε η πορεία των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας στο νομό Δράμας κατά την περίοδο 2000-2018 και αναδείχθηκε η αναγκαιότητα για εκπόνηση ενός Σχεδίου Ανάπτυξης (Μεγέθυνσης) […]

    περισσότερα..