Ανοικτό Πανεπιστήμιο Ελλάδος Archive

  • Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο -Έως τέλος Αυγούστου οι αιτήσεις

    8  Προπτυχιακά, 1 Ειδικό Πρόγραμμα και 38 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών προσφέρει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με την απόφαση της 20ης Ιουλίου 2020 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής. Έναρξη σπουδών τον Οκτώβριο του 2020. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, από την 23η Ιουλίου […]

    περισσότερα..