Τα ΕΛΤΑ στη διακίνηση προωθητικού εκλογικού υλικού

Στην παροχή ειδικών τιμών για τη διακίνηση προωθητικού εκλογικού υλικού προχωρούν τα ΕΛΤΑ, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες επικοινωνίας των εκλογικών συνδυασμών και των υποψήφιων στις Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές 2023. Πιο συγκεκριμένα, προσφέρονται ειδικές τιμές για τις υπηρεσίες Διαφημιστικού Ταχυδρομείου, Ad Post καιUnaddressed Mail.
Επισημαίνεται ότι, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συνδυασμών και των υποψηφίων, συνίσταται η έγκαιρη κατάθεση της εκλογικής αλληλογραφίας και η τήρηση συγκεκριμένων κανόνων και οδηγιών που διασφαλίζουν την ταχύτητα και την ποιότητα της διανομής.
Επισημαίνεται ότι, την περίοδο αυτή, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία έχουν προσαρμόσει τον επιχειρησιακό τους σχεδιασμό προκειμένου να προσφέρουν προσιτές, αξιόπιστες και ποιοτικές υπηρεσίες, διασφαλίζοντας παράλληλα την κατά προτεραιότητα διακίνηση του εκλογικού υλικού.
Παράλληλα, όλο το προσωπικό των ταχυδρομικών καταστημάτων και το δίκτυο πωλήσεων των ΕΛΤΑ βρίσκονται στη διάθεση των υποψηφίων σε κάθε στάδιο της διαδικασίας.
Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ειδική ενότητα
«Εκλογική Αλληλογραφία» που έχει δημιουργηθεί στο elta.gr