Συνεδριάζει – δια περιφοράς- το Περιφερειακό Συμβούλιο Αν.Μ.Θ.

Την απαγόρευση της αλιείας στον Νέστο και άλλους υδάτινους σχηματισμούς θα εισηγηθεί ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας στη προσεχή συνεδρίαση του περιφερειακού Συμβουλίου.

Ο λόγος της απαγόρευσης είναι η προστασία της αναπαραγωγής  των ψαριών, και αφορά σε όλους τους νομούς της ΠΑΜΘ.

Στην ίδια συνεδρίαση αναμένεται να εγκριθούν οι προσλήψεις εκτάκτου προσωπικού για το 2020 με συμβάσεις ορισμένου χρόνου  στις υπηρεσίες της έδρας της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και των Περιφερειακών Ενοτήτων, καθώς και η έγκριση πρόσληψης εποχικού προσωπικού επτά(-7-) ατόμων, ειδικότητας Π.Ε Κτηνιατρικού, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου(ΙΔΟΧ) έως ένα(1) έτος, με δυνατότητα ανανέωσης, που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

Σημειώνεται ότι η συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς . «Η δια περιφοράς συνεδρίαση κρίνεται αναγκαία, διότι πρέπει να ληφθούν αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αφού η ενδεχόμενη αναβολή λήψης αποφάσεων συνεπάγεται κινδύνους για

την εύρυθμη λειτουργία της Περιφέρειας. Για την ορθή πραγματοποίηση της διαδικασίας πρέπει να συμμετάσχουν στην δια περιφοράς λήψη αποφάσεων τα δύο τρίτα των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου.»

Οι Π.Σ καλούνται να αποστείλουν  στις 26 Μαρτίου τις θέσεις τους (αρνητική ή θετική η λευκή ψήφος ή αποχή από τη ψηφοφορία)  για κάθε ένα από τα 42 θέματα της ημερήσιας διάταξης.