Συνεδρίασε το Τοπικό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας

Πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Κατάστημα Δράμας  η τακτική συνεδρίαση του Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ), που ήταν ανοιχτή για το κοινό και τα ΜΜΕ.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν σημαντικά θέματα που αφορούν την ασφάλεια και την προστασία των πολιτών του Δήμου Δράμας. Η ημερήσια διάταξη περιλάμβανε τα εξής θέματα:
1. Εκτίμηση και αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης πυρασφάλειας: Παρουσιάστηκαν οι νέες προβλέψεις για την αντιπυρική περίοδο και συζητήθηκαν τα μέτρα πρόληψης που πρέπει να ληφθούν.
2. Συνεργασία με εθελοντικές οργανώσεις και τοπικές κοινότητες: Αναπτύχθηκαν στρατηγικές για την ενίσχυση της συνεργασίας με εθελοντικές ομάδες και την ενεργοποίηση των τοπικών κοινοτήτων στην πολιτική προστασία.
3. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού: Συζητήθηκαν δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης των πολιτών σχετικά με την πρόληψη και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.
Την συνεδρίαση συντόνισε ο Δήμαρχος Δράμας, κ. Γιώργος Παπαδόπουλος, ο οποίος τόνισε την αναγκαιότητα της συλλογικής προσπάθειας για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών.

Ο κ. Παπαδόπουλος δήλωσε: “Η προστασία των πολιτών μας είναι πρωταρχικής σημασίας. Η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και η ενεργοποίηση της κοινωνίας είναι κλειδιά για την επιτυχία της πολιτικής προστασίας. Καλώ όλους τους πολίτες να παραμείνουν ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι.”
Το ΤΕΣΟΠΠ του Δήμου Δράμας συνεχίζει να εργάζεται αδιάκοπα για την ασφάλεια και την ευημερία της τοπικής κοινότητας, διασφαλίζοντας ότι τα σχέδια και τα μέτρα πολιτικής προστασίας είναι πάντα σε ετοιμότητα .
Για περισσότερες πληροφορίες, οι πολίτες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Δήμου Δράμας ή να επικοινωνούν με τις αρμόδιες υπηρεσίες.