Στο προσκήνιο η εξόρυξη χρυσού στις Σάπες Ροδόπης

Ακυρώνεται η απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης που απέρριπτε την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της εξόρυξης χρυσού στις Σάπες Ροδόπης, γεγονός που καθιστά το αίτημα εκ νέου «εκκρεμές».

Σημειώνεται ότι οι κάτοικοι της περιοχής αντιδρούν στην εξόρυξη χρυσού εδώ και πολλά χρόνια, ωστόσο σύντομα θα “ξαναβγούνε” στους δρόμους αφού η εταιρία θα επιμείνει στην επένδυσή της.

Ανακοίνωση σχετικά με το θέμα εξέδωσε το ΚΚΕ όπου μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής:

“Η «δικαίωση» της θυγατρικής της EldoradoGoldInc. στηρίχθηκε:

  • Στη διακηρυγμένη πρόθεση της κυβέρνησης να «ξεπαγώσει» τέτοιου είδους επενδύσεις με βάση και τις δηλώσεις του ίδιου του πρωθυπουργού αμέσως μετά τις προηγούμενες εθνικές εκλογές.
  • Στο νομοθετικό της έργο που υλοποιεί τη στρατηγική της ΕΕ για την «πράσινη μετάβαση» και με την οποία συμφωνούν ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ (περιβαλλοντικός νόμος 4685/2020 που προβλέπει fasttrack διαδικασίες έγκρισης των ΜΠΕ, ακόμα μεγαλύτερο περιορισμό της προστασίας περιοχών Natura, δυνατότητα αλλαγής χρήσης γης, νέος θεσμός «πιστοποιημένων ιδιωτών αξιολογητών» για τις ΜΠΕ, όπως και ο νέος κλιματικός νόμος του 2021).
  • Στον Περιφερειακό Χωροταξικό Σχεδιασμό που σύμφωνα και με το σκεπτικό της δικαστικής απόφασης αποδεικνύεται – όπως έγκαιρα οι δυνάμεις του ΚΚΕ στο Περιφερειακό Συμβούλιο είχαν αναδείξει – σε πραγματικό «Δούρειο Ίππο». Στην απόφαση του ΣτΕ ρητά καταγράφεται: «από το συνδυασμό των εν λόγω προβλέψεων …προκύπτει ότι η Διοίκηση τελεί σε επίγνωση των βλαπτικών επιπτώσεων στο περιβάλλον… Αυτές όμως οι παραδοχές όχι απλώς δεν οδήγησαν το ΠΠΑΜΘ (ενν. Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού ΑΜΘ) να αποκλείσει σε κάθε περίπτωση τις εν λόγω εξορυκτικές δραστηριότητες αλλά αντιθέτως το ίδιο το ΠΠ εντάσσει τη «συνετή» διαχείριση φυσικών πόρων της Περιφέρειας …στην αναπτυξιακή διαδικασία».
  • Στην ίδια την απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης που παρότι απέρριψε τη ΜΠΕ, το σκεπτικό της στηρίχθηκε στις «αρχές» της ΕΕ για την «προστασία του περιβάλλοντος» και στις κίβδηλες διακηρύξεις για την «κοινωνική συνοχή», τη «συμμετοχή των φορέων και της τοπικής αυτοδιοίκησης στη λήψη αποφάσεων» (σύμβαση Aarhus), τη «σύγκρουση διαφορετικών αναπτυξιακών χαρακτηριστικών της περιοχής», τις «αναλύσεις σχέσεως κόστους – οφέλους». Σε ένα πλαίσιο δηλαδή που κάθε άλλο παρά αντιτίθεται στους στόχους που έχουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι για την καπιταλιστική ανάπτυξη.”

“Το ΚΚΕ καλεί το λαό της περιοχής σε αγωνιστική ετοιμότητα. Να παρθούν εδώ και τώρα πρωτοβουλίες ενάντια στα σχέδια εξόρυξης του χρυσού. Μόνο η συντονισμένη πάλη των εργαζομένων και του λαού μπορεί να αποτρέψει αυτά τα σχέδια. Σε αντιπαράθεση με τη λογική των δήθεν «ανταποδοτικών» οφελών και της δήθεν «αειφόρου» ανάπτυξης.

Βρισκόμαστε σταθερά απέναντι στην παραχώρηση του ορυκτού πλούτου και ιδιαίτερα του χρυσού σε μονοπωλιακούς ομίλους, πολύ περισσότερο που μια τέτοια επένδυση εγκυμονεί σοβαρούς περιβαλλοντικούς και άλλους κινδύνους για τους κατοίκους και την περιοχή, δημιουργεί άμεσα και μακρόχρονα προβλήματα στην υγεία των κατοίκων, προβλήματα στον υδροφόρο ορίζοντα, καταστρέφει καλλιέργειες. Και από αυτή την άποψη, θα πλήξει ολόκληρη την περιοχή, τον αγροτικό της πλούτο, γενικότερα τον φυσικό της πλούτο, την κτηνοτροφία, την αλιεία και τον τουρισμό. Με πρώτα θύματα τους αυτοαπασχολούμενους και μικρομεσαίους, τους εργαζόμενους αυτών των τομέων και κλάδων.

Ο ορυκτός πλούτος της χώρας είναι λαϊκή περιουσία και σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να παραχωρείται σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου μπορεί να γίνει σε όφελος του λαού μόνο στα πλαίσια της εργατικής εξουσίας που θα κοινωνικοποιήσει τα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής, τις υποδομές και τη γη, τον ορυκτό πλούτο και τους φυσικούς πόρους. Σε αυτή τη νέα οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα με κεντρικό σχεδιασμό, εργατικό και κοινωνικό έλεγχο παίρνει προτεραιότητα η προστασία του περιβάλλοντος, η υγεία του λαού.