Στις 30 Μαίου ο Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2021.

Μετά τη ματαίωση της  ΕΙΔΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 9ης Μαΐου λόγω μη απαρτίας, καθώς σε  καθώς  σε σύνολο 33 μελών συμμετείχαν 12, ορίστηκε  νέα ΕΙΔΙΚΗ μεικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 30/5/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00μ.μ. Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί δια ζώσης (μόνο όσων πληρούν τις προϋποθέσεις εμβολιασμού ή νόσησης) στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων (ισόγειο) του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Δράμας και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη μέσω «e:Presence.gov.gr»

Θέμα της ειδικής συνεδρίασης είναι ο Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2021.