Στην Δράμα αύριο οι εταίροι του προγράμματος “Πρώτο Βήμα στην Ευρώπη”

Στο πλαίσιο  υλοποίησης του Ευρωπαϊκού προγράμματος   «ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ – ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής του πολίτη μεταξύ των νέων ανθρώπων στις μικρές πόλεις»,  ο σύλλογος, «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ – ΤΗΝ   ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ( ΚΔ.Ε.Τ.Υ.Δ ) », πρόκειται να υποδεχθεί στην Δράμα, την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11.00πμ, τους εταίρους του προγράμματος .

Στην σύμπραξη συμμετέχουν  οι εκπρόσωποι από τις χώρες:

  • Πολωνία , Stowarzyszenie Rozprawy o Europa
  • Βουλγαρία, Academy for Active Youth
  • Ιταλία, Mobility Opportunities Happening APS

Στόχος του προγράμματος  είναι, η οικοδόμηση μιας ισχυρής και μακροπρόθεσμης εταιρικής σχέσης των οργανώσεων που ασχολούνται με την κοινωνική ένταξη των νέων, από μικρότερες πόλεις , χωρών της Ευρώπης,  ώστε να ενισχυθεί το δυναμικό των μικρών οργανώσεων.

Οι δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν κατά την διάρκεια των δύο χρόνων του προγράμματος , σκοπό έχουν να ενθαρρύνουν την συμμετοχή των νέων ανθρώπων σε συγκεκριμένες δράσεις έτσι ώστε να τους παρέχουν κίνητρα  προκειμένου να επενδύσουν στις τοπικές τους κοινωνίες και να συμβάλλουν , στην οποιαδήποτε μορφής,  ανάπτυξή τους.