Στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα θα φτάσει η Εγνατία Οδός

Μέχρι το Φθινόπωρο του 2024 θα είναι έτοιμος, σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδικός άξονας Δημάριο-Ελληνοβουλγαρικά σύνορα, τμήμα του κάθετου άξονα της Εγνατίας Οδού «Ξάνθη-Σύνορα».

Το έργο αφορά στην ολοκλήρωση του έργου «Δημάριο – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα» μήκους περίπου 8 χλμ. και συγκεκριμένα την ολοκλήρωση του τεχνικού αντικειμένου της εργολαβίας «Κάθετος Άξονας 70 Εγνατίας Οδού: Τμήμα: «Μελίβοια- Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα»

Αποτελεί τμήμα του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου και με την κατασκευή του θα συνδεθεί το Σμόλιαν και το Ρούντοζεμ της Βουλγαρίας με τον οδικό άξονα προς Ξάνθη, μέσω της υφιστάμενης οδού, και κατ’ επέκταση με τον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας οδού μέσω των Α.Κ. Βανιάνου και Α.Κ. Βαφέικων.

Το έργο αναπτύσσεται γενικά σε ορεινό έως πολύ ορεινό ανάγλυφο. Ξεκινά από την υφιστάμενη οδό (Χ.Θ. 8+172,35) η οποία σήμερα καταλήγει εντός του οικισμού Δημάριο, και παρακάμπτει τον οικισμό στα ανατολικά αυτού με πορεία βόρεια – βορειοανατολική έτσι ώστε να καταλήξει σε συμφωνηθέν σημείο στην ελληνοβουλγαρική μεθόριο (Χ.Θ. 16+147,00), όπου θα κατασκευασθεί μεθοριακός σταθμός εντός της βουλγαρικής επικράτειας

Ο κάθετος άξονας θα συνδράμει καθοριστικά στην ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας και θα επιφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη, εξαιτίας των εμπορικών και γενικότερων δραστηριοτήτων που θα αναπτυχθούν, τόσο στην πόλη της Ξάνθης και σε ολόκληρη τη Θράκη όσο και στην ενδοχώρα της Βουλγαρίας (Σμόλιαν, Φιλιππούπολη, κλπ).

Η βούληση υλοποίησης του άξονα αυτού, εκφράσθηκε μέσω της υπογραφής του Πρωτοκόλλου Διμερούς Συμφωνίας Ελλάδας και Βουλγαρίας, το 1998.