Σε ισχύ τα πιστοποιητικά εμβολιασμού για τους εργαζόμενους

Μέχρι το τέλος του χρόνου οι εργαζόμενοι τόσο στον Δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα είναι υποχρεωμένοι να επιδεικνύουν  το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης.

Με διάταξη σχεδίου νόμου του υπουργείου υγείας, που κατατέθηκε στη Βουλή προς ψήφιση, με τίτλο «Σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» (Ε.Τ.Α.Α.Ε.), ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις» παρατείνεται η υποχρέωση επίδειξης πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης από τους εργαζόμενους στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, έως την 31.12.2022.

Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση νόσησης ελέγχεται από τον εργοδότη μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής .