“Το Χαμόγελο του Παιδιού” – Τελικό Συνέδριο έργου INTERSYC ΙΙ

Χαμόγελο

Πραγματοποιείται την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου το Τελικό Συνέδριο του έργου «Ολοκληρωμένες Χωρικές Συνέργειες για την Υγεία και την Προστασία των Παιδιών ΙΙ (“Integrated Territorial Synergies for Children Health & Protection ΙΙ”)- INTERSYC ΙΙ», στο Ξενοδοχείο Chris & Eve Mansion (3o χλμ Κομοτηνής – Αλεξανδρούπολης).

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, οι εταίροι του έργου, το Foundation “Center Nadja”- Sandanski Branch – Βουλγαρία, το Regional Department of Education – Blagoevgrad – Βουλγαρία, ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ανώνυμη Εταιρεία Κ. Καραθεοδωρή, καθώς και ο επικεφαλής εταίρος, «Το Χαμόγελο του Παιδιού», θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα του έργου INTERSYC II, το οποίο αποτελείται από ένα ολοκληρωμένο σύνολο δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών σε διασυνοριακές περιοχές και έχει ως στόχο την ανάπτυξη μέσων για την προστασία των παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο και τη βελτίωση του επιπέδου των υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας για τα παιδιά στις περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.