“Διαβατήριο” για 5.318 μόνιμες θέσεις το μητρώο του ΑΣΕΠ

“Διαβατήριο” για την διεκδίκηση μίας από τις 5.318 μόνιμες θέσεις που θα εκδοθούν το αμέσως επόμενο διάστημα, αποτελεί η δημιουργία Μητρώο ΑΣΕΠ.

Το Μητρώο είναι η “ηλεκτρονική ταυτότητα” του κάθε υποψηφίου. Χωρίς αυτό το ΑΣΕΠ δεν αναγνωρίζει την υποψηφιότητα.

Η σωστή καταγραφή των προσόντων σας στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) για τη δημιουργία Μητρώου είναι το… Α και το Ω για έγκυρη υποψηφιότητα σε διαγωνισμούς μονίμων, με αυξημένες πιθανότητες διορισμού.
Χωρίς Μητρώο η συμμετοχή σε διαγωνισμούς μονίμων βρίσκεται στον… αέρα, δεδομένου ότι το ΑΣΕΠ από το Μητρώο κάνει την επίκληση των προσόντων σας για να σας καλέσει για υποβολή δικαιολογητικών (Β΄φάση).