Προθεσμία έκδοσης άδειας αθλητικής συνάντησης από την Π.Ε Δράμας.

Από το Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και ΚοινωνικήςΜέριμνας Δράμας, της Περιφερειακής Ενότητας  , γνωστοποιείται ότι στο πλαίσιο της ορθής και εύρυθμης λειτουργίας των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, οι ενδιαφερόμενοι
φορείς που επιθυμούν την έκδοση άδειας αθλητικής συνάντησης, οφείλουν να καταθέτουν τη σχετική επισυναπτόμενη αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,  τουλάχιστον 5 ημέρες νωρίτερα από την ημέρα διεξαγωγής της αθλητικής συνάντησης.
Για περαιτέρω διευκρινήσεις, οι φορείς μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας  Κοινωνικής Μέριμνας και στον τηλεφωνικό αριθμό 2521351322.