Πρόταση για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού

Πρόταση συνολικού προϋπολογισμού 9.999.000 € για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού κατέθεσε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, στην σχετική πρόσκληση του Υπουργείο Τουρισμού για το πρόγραμμα «Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων Χιονοδρομικών Κέντρων», της Δράσης «Τουριστική Ανάπτυξη» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.
Σκοπός είναι η ουσιαστική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και της λειτουργίας του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού και σύμφωνα με την σχετική πρόταση οι παρεμβάσεις που προβλέπονται είναι οι εξής:
⦁ Προμήθεια και εγκατάσταση δύο νέων σύγχρονων ταινιοδρόμων με σκέπαστρο για την διασύνδεση της πίστα Χιονότρυπα με το καφέ Χιονότρυπα στα 2.111 μέτρα καθώς και για την ομαλή κίνηση των χιονοδρόμων από την πίστα της Χιονότρυπας προς τη βάση του χιονοδρομικού κέντρου.
⦁ Αντικατάσταση των δύο αναβατήρων αρχαρίων με δύο νέους σύγχρονους ταινιοδρόμους οι οποίοι πλέον ενδείκνυνται για την εύκολη και γρήγορη εκμάθηση αθλημάτων χιονοδρομίας για τους αρχάριους.
⦁ Προμήθεια και εγκατάσταση νέας Πίστας Χιονοδρομίας τύπου Dry Slope (πλαστική πίστα προσομοίωσης χιονιού). Η εγκατάσταση αυτή δίνει τη δυνατότητα για άσκηση χιονοδρομίας όλο το χρόνο και συγχρόνως διασφαλίζει τη λειτουργία κατά τη χειμερινή περίοδο.
⦁ Προμήθεια τριών νέων χιονοστρωτήρων, οι οποίοι συνδυάζουν τεχνολογική καινοτομία και κυρίως ανταποκρίνονται στα πιο αυστηρά στάνταρ εκπομπών καυσαερίων, που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα εκχιονιστικό μηχάνημα και ένα μηχανάκι χιονιού.
⦁ Προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονου πληροφοριακού συστήματος το οποίο θα περιλαμβάνει και ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης και ελέγχου εισιτηρίων.
Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιος για την λειτουργία του Χ.Κ. Φαλακρού,Πατακάκης Αργύρης Πατακάκης δήλωσε:
«Στόχος για την Περιφέρεια μας είναι παράλληλα με την εξέλιξη της πρότασης στο Ταμείο Ανάκαμψης, η συνεχής περαιτέρω ανάπτυξη, ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων και η βελτίωση της λειτουργικότητας του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού, του μοναδικού χιονοδρομικού κέντρου στην Περιφέρεια μας και του δεύτερου μεγαλύτερου σε πίστες χιονοδρομίας σε όλη την Ελλάδα.
Εκσυγχρονίζουμε και αναβαθμίζουμε το χιονοδρομικό μας κέντρο με στόχο την καλύτερη λειτουργία την χειμερινή περίοδο, αλλά και την αξιοποίησή του όλο το χρόνο.
Έχουμε ήδη σε εξέλιξη ένα στρατηγικό σχέδιο, το οποίο αφενός θα επιλύσει χρόνια προβλήματα και παθογένειες που αντιμετωπίζουμε μέχρι σήμερα και αφετέρου θα οδηγήσει σε ένα σύγχρονο, βιώσιμο και λειτουργικό Χιονοδρομικό Κέντρο.
Ευχαριστώ τον Περιφερειάρχη για την εμπιστοσύνη του και τους συνεργάτες μου που συνέβαλαν τα μέγιστα, ώστε σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα από 01/01/2024 να ολοκληρώσουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή της πρότασης».