Προσλήψεις γιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας

Στην πρόσληψη επικουρικών γιατρών προχωρά το Νοσοκομείο Δράμας για την κάλυψη θέσεων με  ειδικότητες στην Αναισθησιολογία,  Παθολογία και και  Μαιευτική – Γυναικολογία.

Οι συμβάσεις που θα συναφθούν θα είναι τριετούς διάρκειας και θα παρέχεται επιπλέον επίδομα στέγασης από τον Δήμο Δράμας, ύψους 200 ευρώ, μηνιαίως. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να προσληφθούν άμεσα στις παραπάνω θέσεις, πρέπει να υποβάλουν αίτηση με συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην 4η ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης, προκειμένου να ενταχθούν στον ηλεκτρονικό κατάλογο επικουρικών ιατρών που τηρεί η Υπηρεσία. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και οι ειδικευόμενοι ιατροί που έχουν τον τίτλο της ειδικότητας και υπηρετούν με παράταση

dramini.gr