Προσλήψεις ΔΕΗ στην Δράμα για 8 μήνες-Αιτήσεις έως 30 Μαΐου

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 12 ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Συγκροτήματος Νέστου, που εδρεύει στο δήμο Παρανεστίου .

Οι προσλήψεις θα υλοποιηθούν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας 8 μηνών.

Οι ειδικότητες που ζητούνται αφορούν Μηχανολόγους Μηχανικούς, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Μηχανοτεχνικούς, Ηλεκτροτεχνικούς και Εργάτες.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα, 30 Μαΐου 2022.