Προκήρυξη Αθλητικών Δραστηριοτήτων Α΄και Β΄ βάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Δράμας

Η Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμιας και Δευτερο- βάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Δράμας (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) προκήρυξε την έναρξη της Α ́ ΦΑΣΗΣ των Πανελληνίων Αγώνων ΓΕ.Λ και ΕΠΑ.Λ. καθώς και τις Α- θλοΠΑΙΔΕΙΈΣ Γυμνασίων και Δημοτικών, των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-π/σης Δράμας, για το σχολικό έτος 2022-2023 ως εξής:

ΔΗΜΟΤΙΚΑ:

AθλοΠΑΙΔΕΙΈΣ Δημοτικών (Κλασικός Αθλητισμός, Ποδόσφαιρο, Πετοσφαίριση, Χειροσφαίριση, Καλαθοσφαίριση), Μάρτιος/Απρίλιος/Μάιος/Ιούνιος 2023.

Σημειώνεται ότι ο  Κλασικός αθλητισμός θα πραγματοποιηθεί εφόσον ο Δήμος Δράμας διαθέσει το δημοτικό στάδιο.

AθλοΠΑΙΔΕΙΈΣ Γυμνασίων

Στους αγώνες μετέχουν μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ. του οποίου ο τίτλος απόλυσης είναι ισότιμος με τον τίτλο του Γενικού Λυκείου και οι οποίοι/ες έχουν γεννηθεί τα έτη 2005, 2006 και 2007 καθώς και όσοι γεννήθηκαν το 2008 και φοιτούν στην Α ́ τάξη Λυκείου.

Κάθε μαθητής/τρια έχει δικαίωμα συμμετοχής σε ένα ομαδικό άθλημα και σε ένα αγώνισμα ατομικού αθλήματος.