Προετοιμασία Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης – Διαδικασία Υποβολής Προτάσεων

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) με τη συμβολή του Εθνικού Δικτύου ΚΑΠ διοργανώνει εκδήλωση με θέμα: «Προετοιμασία Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης – Διαδικασία Υποβολής Προτάσεων» που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Ιανουαρίου 2023 στην Αθήνα.

Η Αναπτυξιακή Εταιρία Δράμας μετά την πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, συμμετείχε πριν λίγε μέρες σε τηλεδιάσκεψη προετοιμασίας με τις υπόλοιπες ΟΤΔ.

Βασικός σκοπός της εκδήλωσης είναι ο καθορισμός της διαδικασίας και η θέσπιση κανόνων για την καταβολή ενίσχυσης στους δικαιούχους, στο πλαίσιο της προετοιμασίας των τοπικών αναπτυξιακών στρατηγικών σύμφωνα με την παρέμβαση  «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER » του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Σ.Σ Κ.Α.Π) 2023-2027».