Πως θα αποφύγουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς οι μελισσοκόμοι

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Δράμας, ενημερώνει τους μελισσοκόμους του Νομού  ότι πρέπει να τηρούν τα παρακάτω μέτρα προς αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Α. Απαγορεύεται το κάπνισμα μελισσών σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 4 (πολύ υψηλή) ή 5 (κατάσταση συναγερμού).
Β. Επιτρέπεται το κάπνισμα ανεξαρτήτως ωραρίου σε νομίμως εγκατεστημένες κυψέλες μελισσών (μελισσοκομεία) σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 1 (χαμηλή), ή 2 (μέση). Εάν ο δείκτης επικινδυνότητας είναι 3 (υψηλή) πραγματοποιείται κατά τις πρωινές ώρες μέχρι την 11η πρωινή και εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθοι όροι, προϋποθέσεις, προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας:
⦁ Γίνεται αποψίλωση της βλάστησης του χώρου εγκατάστασης των κυψελών και σε απόσταση τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων γύρω από τις κυψέλες, οι οποίες πρέπει να απέχουν τουλάχιστον δέκα (10) μέτρα από προ υπάρχοντα δένδρα και θάμνους.
⦁ Απαγορεύεται η εγκατάσταση κυψελών επάνω σε ελαστικά αυτοκινήτων.
⦁ Συνιστάται αποφυγή επαφής της συσκευής καπνίσματος (καπνιστήρι) με παρεδάφια βλάστηση και επένδυση της βάσης του καπνιστηρίου με θερμομονωτικό υλικό.
⦁ Σε εμφανές σημείο των κυψελών υφίσταται πινακίδα, στην οποία αναγράφεται ο αριθμός του μελισσοκομικού μητρώου και το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη.
⦁ Διατήρηση ικανής ποσότητας νερού, ανάλογα με τον αριθμό των κυψελών, δοχείο μεταφοράς νερού, ποτίστρες νερού ή γεωργικός ψεκαστήρας, πυροσβεστήρας νερού ή βάσεως αφρού, εργαλεία όπως πτυοσκάπανα και ύπαρξη εδαφικού υλικού για χωματοκάλυψη/επιχωμάτωση εστιών καύσης.
Καλούνται οι μελισσοκόμοι να τηρούν τα ανωτέρω μέτρα, να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας και να μην προκαλούν πυρκαγιά από αμέλεια.