Παράταση για τις δηλώσεις αυθαιρέτων ζητά το ΤΕΕ-ΑΜ

Ολιγόμηνη παράταση των προθεσμιών,που θα ανακουφίσει και θα αποφορτίσει τόσο τους μηχανικούς όσο και τους πολίτες, αναφορικά με τις δηλώσεις αυθαιρέτων ζητά από τον αρμόδιο Υπουργό η Διοίκηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Αν.Μ.Θ

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Μακεδονίας γίνεται καθημερινά δέκτης μηνυμάτων έντονης αγανάκτησης συναδέλφων μηχανικών καθώς αδυνατούν να φέρουν σε πέρας εμπρόθεσμα τις υποθέσεις τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών στο πλαίσιο άσκησης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Δεδομένων των ανακοινώσεων του ΥΠΕΝ πως δεν θα δοθεί νέα παράταση στην καταληκτική ημερομηνία της 30ης Σεπτεμβρίου 2020, οι ιδιοκτήτες ακινήτων προσέρχονται την τελευταία στιγμή στα γραφεία των συναδέλφων και ζητούν επιτακτικά την εμπρόθεσμη τακτοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών τους και τη διόρθωση των αδήλωτων τετραγωνικών στους Δήμους.

Οι Μηχανικοί καλούμαστε να ανταπεξέλθουμε σε ένα πολύ δύσκολο έργο, έχοντας επιπρόσθετα να αντιμετωπίσουμε σειρά προβλημάτων που δυσχεραίνουν στον υπέρτατο βαθμό την επιτυχή ολοκλήρωση των προσπαθειών μας και επισημαίνονται συνοπτικά ακολούθως:

  • Ο κορεσμός του πληροφοριακού συστήματος δηλώσεων αυθαιρέτων του ΤΕΕ επιφέρει μεγάλες, μη διαχειρίσιμες καθυστερήσεις στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής, καθώς σύμφωνα με επίσημη δημοσίευση του ωριαίου διαγράμματος φόρτισης του συστήματος, είναι εμφανής η αδυναμία εξυπηρέτησης περισσότερων από 30.000 χρηστών.
  • Η διερεύνηση της κατηγορίας αυθαιρέτων στην οποία ανήκει μία κατασκευή και ο προσδιορισμός των λεπτομερειών και του παραβόλου κάθε δήλωσης υπαγωγής προϋποθέτουν σειρά ενεργειών, ελέγχων και συγκέντρωση εγγράφων, σχεδίων και δικαιολογητικών από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Δόμησης, Δασαρχεία, Κτηματικές Υπηρεσίες κλπ.
  • Η αναζήτηση των εγγράφων από τις ΥΔΟΜ σε πολλές περιπτώσεις γίνεται κατόπιν ραντεβού και συνήθως όχι άμεσα, ενώ σε ορισμένες υποθέσεις διαπιστώνεται έλλειψη φακέλων και ανάγκη ανασύστασης τους με προφανή χρονική καθυστέρηση.
  • Η παρούσα συγκυρία της πανδημίας COVID-19 που δυσχεραίνει και καθυστερεί όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες και εγκυμονεί κινδύνους διασποράς των κρουσμάτων κατά τις πραγματοποιούμενες αυτοψίες στα ακίνητα.
  • Η μη δημοσίευση των αεροφωτογραφιών της 28ης Ιουλίου 2011, της ημερομηνίας σταθμού για τη ρύθμιση των αυθαίρετων κατασκευών.
  • Οι χιλιάδες αυθαιρεσίες ακινήτων που παραμένουν αδήλωτες και τις οποίες τις περισσότερες φορές οι ιδιοκτήτες δεν τις γνωρίζουν, με μεγάλο ποσοστό των περιπτώσεων να εμπίπτουν στην Κατηγορία 5.
  • Τα επερχόμενα σοβαρά προβλήματα που θα δημιουργηθούν μετά τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 στη σύσταση νομικών πράξεων που αφορούν μεταβιβάσεις και αγοραπωλησίες ακινήτων.

Επιπλέον, δεν υφίσταται πρακτικά κανένας ουσιώδης θεσμικός, τεχνικός, οικονομικός ή άλλος λόγος, ούτε κάποιο πλεονέκτημα από οποιαδήποτε πλευρά και αν εξεταστεί το ζήτημα, για το χρονικό ορόσημο της 30ης Σεπτεμβρίου που επιλέχθηκε στην τελευταία νομοθετική ρύθμιση.

Η ημερομηνία εφαρμογής της πλατφόρμας για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, ως διάδοχο σχήμα για τη δήλωση τόσο των αυθαιρέτων όσο και των νόμιμων πλέον κατασκευών αποτελεί την αυτονόητη προθεσμία που θα πρέπει η Πολιτεία να ορίσει.

Η ολιγόμηνη παράταση των προθεσμιών θα ανακουφίσει και θα αποφορτίσει τόσο τους συναδέλφους μηχανικούς όσο και τους πολίτες που στο τρέχον διάστημα και σε μια δύσκολη γενικότερη συγκυρία επιθυμούν ή έχουν υποχρέωση να προσαρμοστούν σε πολλές προθεσμίες που έχει ορίσει το ΥΠΕΝ και άλλα συναρμόδια Υπουργεία για διάφορα άλλα θέματα όπως δασικοί χάρτες, Κτηματολόγιο, αδήλωτα τετραγωνικά κλπ.

Κύριε Υπουργέ,
Για όλους αυτούς τους λόγους, σας παρακαλούμε να υιοθετήσετε την πρόταση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ως επίσημου τεχνικού συμβούλου της Κυβέρνησης και της Πολιτείας και να προχωρήσετε στις ακόλουθες ρυθμίσεις:

  1. Παράταση των προθεσμιών για τις δηλώσεις υπαγωγής αυθαίρετων κατασκευών ανεξαρτήτου κατηγορίας στον Ν.4495/2017 μέχρι την ενεργοποίηση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου με παράλληλη μετάθεση των προθεσμιών ανάρτησης των δικαιολογητικών που συνοδεύουν τις εν λόγω δηλώσεις υπαγωγής
  2. Παράταση τουλάχιστον για ένα εξάμηνο με παράλληλη μετατόπιση των καταληκτικών ημερομηνιών, όπως αυτές αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 51 του Ν.4710/2020, της υποβολής των δικαιολογητικών που αφορούν δηλώσεις του Ν.4178/2013 (και του Ν.4014/2011 που έχουν μεταφερθεί στον Ν.4178/2013 και δεν μεταφέρονται στον Ν.4495/2017), συμπεριλαμβανομένων και αυτών της κατηγορίας 5 του άρθρου 9 του Ν.4178/2013, για τις οποίες ως ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας υπαγωγής οριζόταν η 30η Σεπτεμβρίου 2020.
  3. Παράταση, κατ’ αναλογία των παραπάνω, των δηλώσεων των αδήλωτων τετραγωνικών στους Δήμους