Πάνω από 50.000 εκλογείς έλαβαν ήδη το εκλογικό υλικό για την επιστολική ψήφο

Ξεκίνησε ήδη, με ταχείς ρυθμούς η αποστολή εκλογικού υλικού από το Υπουργείο Εσωτερικών προς τους εκλογείς που έχουν δηλώσει πως επιθυμούν να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο. Ήδη, έχουν παραλάβει εκλογικό υλικό πάνω από 50.000 εκλογείς εγγεγραμμένοι στην πλατφόρμα, οι οποίοι βρίσκονται τόσο εντός όσο και εκτός επικράτειας. Δηλαδή, ήδη 1 στους 4, εκλογείς.

Οι αποστολές συνεχίζονται από τις εταιρείες ταχυμεταφοράς και αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στο προσεχές χρονικό διάστημα.

Υπενθυμίζεται πως οι εκλογείς θα πρέπει να έχουν αποστείλει το ψηφοδέλτιο συμπληρωμένο και να έχει παραληφθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών έως το Σάββατο 8 Ιουνίου στις 17.00.
Οι επιστολικές ψήφοι αποστέλλονται από τους εκλογείς εντελώς δωρεάν, με χρέωση του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι ταχυδρομικές εταιρείες αποστέλλουν σχετικές οδηγίες.
Για τους εκλογείς που είναι στο εξωτερικό, εφόσον επιθυμούν να αποστείλουν δωρεάν τον φάκελό τους, πρέπει να απευθυνθούν στην ταχυδρομική εταιρεία που τους παρέδωσε το εκλογικό υλικό για να αποστείλουν τον φάκελο μέχρι και την Τρίτη 28 Μαΐου.

Επισημαίνεται πως για τους εκλογείς που είναι εντός Ελλάδας, ο φάκελος επιστρέφεται υποχρεωτικά με την ίδια ταχυδρομική εταιρεία που παρέδωσε το εκλογικό υλικό. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουν οι εκλογείς είναι να μεριμνήσουν για την έγκαιρη αποστολή του φακέλου:
⦁ είτε επικοινωνώντας με την ταχυδρομική εταιρεία για να κανονίσουν ώστε υπάλληλος της εταιρείας να παραλάβει τον φάκελο επιστροφής επιστολικής ψήφου από τον χώρο τους μέχρι και τη Δευτέρα 3 Ιουνίου,
⦁ Είτε παραδίδοντας τον φάκελο επιστροφής επιστολικής ψήφου σε ένα από τα καταστήματα της ταχυδρομικής εταιρείας μέχρι και την Τρίτη 4 Ιουνίου.