Ο ΒΑΑ θα παραδοθεί …. Προεκλογικά – Νέα τρίμηνη παράταση

Στις 13 Ιουνίου του 2022 η dramini.gr είχε προβλέψει – όχι ως μάγος αλλά εκτιμώντας τακτικές ψηφοθηρίας –   ότι το έργο της ανάπλασης στην 19ης Μαΐου θα “πάει από παράταση σε παράταση έως την προεκλογική περίοδο για να παραδοθεί τον “κατάλληλο χρόνο”. ΕΔΩ

Δυστυχώς η επιβεβαίωση δεν δίνει την ικανοποίηση, που θα έδινε μία διαφορετική διαχείριση – για να το θέσουμε κομψά- ώστε το έργο να παραδοθεί μέσα στα προκαθορισμένα χρονικά όρια και να αποφευχθεί η περισσή όχληση καταστηματαρχών, κατοίκων και διερχομένων.

Η νέα τρίμηνη παράταση, που αναμένεται να λήξει στις 17 Μαΐου, συζητήθηκε στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με τις ψήφους των συμβούλων της παράταξης του Δημάρχου .

Η “Ανάπλαση” και η “Αναβίωση” της αταξίας και της ασχήμιας

Αξίζει να σημειωθεί, ότι πέραν του γεγονότος ότι πολλά στοιχεία  στην περιοχή είναι ατελή ή ημιτελή, ακόμη και αυτά που έχουν ολοκληρωθεί, έχουν αφεθεί στην τύχη τους.  Τα  νέα αναμορφωμένα  πεζοδρόμια – με αποκλειστική ευθύνη των καταστηματαρχών – έγιναν εκθετήρια λουλουδιών, φυτών εργαλείων , τραπεζοκαθισμάτων δεσμεύοντας σε ορισμένες περιπτώσεις όλο το εύρος του πεζοδρομίου ακόμη και αυτήν την  λωρίδα των τυφλών!!!

Μπορεί ο σεβασμός να μην  επιβάλλεται, υπάρχουν όμως νόμοι, που διέπουν την κοινωνική ζωή και υποχρεώνουν τον καθένα να σέβεται το κοινωνικό σύνολο. Την τήρηση των νόμων ή διατάξεων  ελέγχει η Δημοτική Αστυνομία.

Στην Δράμα η Δημοτική Αστυνομία είναι “άφαντη”

Στις παρακάτω 2 από τις 22 παραγράφους, με τις αρμοδιότητες – υποχρεώσεις της Δημοτικής Αστυνομίας που εμπίπτουν στο θέμα της τάξης στην περιοχή της ανάπλασης της 19ης Μαΐου διαβάζουμε:

  1. Ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και στις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές αρχές, για τη χρήση των αλσών και των κήπων, των πλατειών, των παιδικών χαρών και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων.
  1. Ελέγχει την τήρηση της καθαριότητας σε κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους της εδαφικής περιφέρειας του οικείου δήμου και γενικότερα την τήρηση των κανόνων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές αρχές για την αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισμών.