Ο Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης κ. Δωρόθεος Πάπαρης είναι ο νέοςΜητροπολίτης Δράμας

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Δράμας μετά χαρᾶς ἀναγγέλλει τήν ἐκλογή τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου κ.
Δωροθέου Πάπαρη ὡς Μητροπολίτου Δράμας.
Ὁ νέος Μητροπολίτης Δράμας ὑπηρετοῦσε μέχρι σήμερα τήν Ἐκκλησία ἀπό τήν θέση τοῦ πρώτου
Γραμματέα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Ἡ χειροτονία του θά πραγματοποιηθεῖ τήν Κυριακή 16 Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ. στόν Καθεδρικό ἱερό ναό Εὐαγγελισμοῦ
τῆς Θεοτόκου Ἀθηνῶν.