Νέοι κανόνες για εξυπηρέτηση των φορολογούμενων

Κατατίθεται στη Βουλή το σχέδιο νόμου για την αναμόρφωση του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, μετά και την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης.

Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει μια σειρά από παρεμβάσεις που εκσυγχρονίζουν το φορολογικό σύστημα της χώρας, αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες και ενισχύουν τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ Πολιτείας και πολίτη για τα φορολογικά ζητήματα.

Περιλαμβάνει επίσης και ορισμένες τεχνικού χαρακτήρα διευθετήσεις σχετικά με τις ρυθμίσεις οφειλών και τον εξορθολογισμό των κανόνων, που αφορούν στην ενδεχόμενη απώλειά τους στο μέλλον, αλλά και την πρόβλεψη για μείωση έως 50% των προστίμων σε περίπτωση που οι φορολογούμενοι δεν αμφισβητούν το αποτέλεσμα των ελέγχων και αποδέχονται τον επιπλέον φόρο που τους έχει προσδιοριστεί.

Στις περιπτώσεις αυτές η φορολογική δήλωση θα συντάσσεται αυτόματα από την ΑΑΔΕ και θα οριστικοποιείται επίσης αυτόματα, ενώ ο φορολογούμενος θα έχει τη δυνατότητα να διατυπώσει αντιρρήσεις εντός της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε: «Με τον νέο Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας κλείνουμε εκκρεμότητες δεκαετιών και κάνουμε σημαντικά βήματα στην ενίσχυση της διαφάνειας ως προς την επαφή και τις συναλλαγές του πολίτη με τις φορολογικές αρχές. Σύμμαχός μας είναι οι σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες που επιτρέπουν την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων από την μια και την πιο αποτελεσματική λειτουργία της φορολογικής διοίκησης από την άλλη».