Ν.Δ 42,62 – ΣΥΡΙΖΑ: 19,04- ΜΕΡΑ25:11,07- Οι τρεις πρώτοι των ψήφων του Εξωτερικού

Από την Κορέα μέχρι τον Καναδά και από την Νορβηγία έως τηνΝότια Αφρική οι ΈΛληνες ψήφισαν σε 27 χώρες.Η Νέα Δημοκρατία επικράτησε και στην ψηφοφορία των Ελλήνων του εξωτερικού  που προσήλθαν στις κάλπες οι οποίες στήθηκαν για πρώτη φορά φέτος, στις χώρες όπου ζουν.

ΝΔ: 42,62 ΣΥΡΙΖΑ: 19,04 ΜΕΡΑ25: 11,07 ΚΚΕ: 10,73 ΠΑΣΟΚ: 6,72 και Λοιπά κόμματα: 9,81

ΗΠΑ:

ΝΔ 62,21% ΣΥΡΙΖΑ 11,56%, ΜΕΡΑ25 6,64 ΠΑΣΟΚ 6,23%

Καναδάς

ΝΔ 50,34%. ΣΥΡΙΖΑ 19,31%, ΠΑΣΟΚ 9,66% ΚΚΕ 8,97%.

Αυστραλία,

ΝΔ 54,40%. ΜΕΡΑ25 15,20%, ΚΚΕ 9,60% ΣΥΡΙΖΑ έλαβε 6,40%.

Κορέα

ΝΔ 32%. ΣΥΡΙΖΑ 20%, ΠΑΣΟΚ 16% ΜΕΡΑ25 16%.

Νότια Αφρική

ΝΔ 49,09%. ΚΚΕ 10,91%, ΠΑΣΟΚ 9,09% ΣΥΡΙΖΑ 7,27%.

Σαουδική Αραβία

ΝΔ 70%. ΠΑΣΟΚ 12,50%, ΣΥΡΙΖΑ 7,50% ΜΕΡΑ25 5%.

Αίγυπτος

ΝΔ 46,30% ΣΥΡΙΖΑ 29,63%, ΚΚΕ 9,26% ΠΑΣΟΚ 5,56%.

Τουρκία

ΝΔ 57,89% ΣΥΡΙΖΑ 15,79%, ΚΚΕ 12,28% ΠΑΣΟΚ 5,26%.

Ιταλία

ΝΔ 41,64% ΣΥΡΙΖΑ 18,77%, ΜΕΡΑ25 14,68% ΚΚΕ 11,6%.

Γαλλία

ΝΔ 37,18% ΣΥΡΙΖΑ 22,82%,ΚΚΕ 13,72% ΜΕΡΑ25 11,67%.

Αυστρία

ΝΔ 39,24% ΣΥΡΙΖΑ 18,14%, ΜΕΡΑ25 13,92% ΚΚΕ 13,08%.

Ελβετία

ΝΔ 46,91% ΣΥΡΙΖΑ 13,40%, ΚΚΕ 12,25% ΜΕΡΑ25 11,20%.

Τσεχία

ΝΔ 35,88% ΣΥΡΙΖΑ 23,66%ΜΕΡΑ25 13,74% ΚΚΕ 8,40%.

Βουλγαρία

ΝΔ 51,61% ΣΥΡΙΖΑ 20,97%, ΚΚΕ 6,45% ΠΑΣΟΚ 6,45%.

Ρουμανία ΝΔ 56,20% ΣΥΡΙΖΑ 15,70%, ΚΚΕ 7,44% Εθνική Δημιουργία 6,61%.

Ουγγαρία

ΝΔ 45,71% ΚΚΕ 14,29%, ΣΥΡΙΖΑ 11,43% ΠΑΣΟΚ 11,43%.

Πολωνία

ΝΔ 46,94% ΣΥΡΙΖΑ 11,22%, Εθνική Δημιουργία 11,22% ΜΕΡΑ25 9,18%.

Λιθουανία

ΝΔ 51,89% ΣΥΡΙΖΑ 20,75%, ΚΚΕ 11,32% ΜΕΡΑ25 9,43%.

Γερμανία

ΝΔ 36,87% ΣΥΡΙΖΑ 19,54% ΚΚΕ 14,81%

ΜΕΡΑ25 11,41%.

Ολλανδία

ΝΔ 27,97%

ΣΥΡΙΖΑ 26,77%

ΜΕΡΑ25 18,81%

ΚΚΕ 10,42%.

Βέλγιο

ΝΔ 46,68% ΣΥΡΙΖΑ 19,69%, ΠΑΣΟΚ 9,41% ΚΚΕ 8,24%.

Ηνωμένο Βασίλειο

ΝΔ 47,46%

ΣΥΡΙΖΑ 18%,

ΜΕΡΑ25 10,48%

ΚΚΕ 10,07%.

Ιρλανδία

ΝΔ 30% ΣΥΡΙΖΑ 24%, ΚΚΕ 14,67% ΜΕΡΑ25 11,33%.

Νορβηγία

ΝΔ 26,92%

ΣΥΡΙΖΑ 23,08%,

ΚΚΕ 14,42%

ΜΕΡΑ25 11,54%.

Φινλανδία

ΝΔ 38,36% ΜΕΡΑ25 17,81 ΣΥΡΙΖΑ 15,07% Εθνική Δημιουργία 6,85%.

Ισπανία

ΣΥΡΙΖΑ 30,30% ΝΔ 27,78%, ΜΕΡΑ25 15,91% ΚΚΕ 9,09%.

Σουηδία

ΣΥΡΙΖΑ 26,56%

ΝΔ 24,36%

ΜΕΡΑ25 17,77%

ΚΚΕ 15,93%.